Město nechalo opravit kříž v Míkovicích

P9140002.JPG Další z drobných památek, které dotvářejí charakter veřejných prostor města Uherské Hradiště, prošla procesem obnovy. Pozdně barokní kříž datovaný rokem 1777 stojí na mírně vyvýšeném místě v ulici Lesní.

Na hodnotném historickém díle z jemně zrnného pískovce bylo možné nalézt pozůstatky předešlé neodborné údržby i defekty. Povrch kříže a korpusu byl poznamenán degradujícími povětrnostními i biologickými vlivy.

Kameník Petr Blaha z Vlčnova kříž nepřevážel, pracoval na místě. Musel odstranit pozůstatky barev a nevhodné materiály z dřívějších oprav, vrstvy řas a lišejníků, prach a nečistoty. Poté doplnil chybějící části modelace, provedl zpevnění kamene, barevnou retuš i hydrofobní ošetření. Základ kříže zůstal zachován. Práce si vyžádaly náklady 90 tisíc korun.

Kříž datovaný k roku 1777 spadá časově i typologicky spadá do období pozdního baroka, což dosvědčují, mimo jiné, i ryté barokní rámy na podstavci a pylonu kříže, stejně jako květinové závěsky v horní části pylonu.

„Kříž, ač není dosud zapsán v Ústředním seznamu památek, je cenným dokladem pozdně barokního umění, jakož i úrovně zdejší řemeslné práce 2. poloviny 18. století. Například sokl s podstavcem zdobí reliéf Panny Marie Bolestné, jejíž hruď je prokláta mečem. Podobných reliéfů se v našem regionu, natož na území města, příliš mnoho nevyskytuje,“ upozornila historička Blanka Rašticová. 

V poslední době město obnovilo několik podobných památek jako je kříž v Míkovicích, včetně takových, které dosud nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek. „V loňském roce se jednalo se o pozdně barokní kříž nad Véskami, v trati nazvané V Nivách, dále o kříž stojící u vchodu do kostela Zvěstování Panny Marie ve Františkánské ulici či o pískovcovou plastiku Piety, která stojí v Sadové ulici poblíž mateřské školy,“ vyjmenoval místostarosta Jaroslav Zatloukal.

Dalšími obnovenými památkami jsou dva kříže, jejichž obnovu provedl restaurátor Tomáš Kopčil v letošním roce. „Prvním z nich je kříž v Sadech nad hřbitovem při cestě na sídliště Východ, druhý stojí v Mařaticích na ulici 1. máje poblíž pekárny. V měsíci květnu byla dále dokončena obnova sochy Panny Marie Bolestné ve Vinohradské ulici. A hotové již je také zrestaurování dvou kulturních památek ve Smetanových sadech, a to sloupu sv. Rocha a pomníku rodiny Winklerovy. Na obnovu i menších památek, chceme-li je zachovat pro příští generace, není možné rezignovat. Každoročně na to uvolňujeme stovky tisíc korun, významně nám pomáhají také dotace z ministerstva kultury,“ připomněl Zatloukal.


P9140003.JPG


Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště