Město nově zavádí pytlový svoz papíru

odpad.JPG Z důvodu dlouhodobě přetížených nádob na papír zavede město Uherské Hradiště k pytlovému svozu plastu také pytlový svoz papíru.

Pytlový svoz papíru mohou využít obyvatelé rodinných domů ze všech místních částí, Mojmíru i centra města.

Pytlový svoz papíru bude probíhat první čtvrtek v měsíci, sbírány budou modré pytle, které si občané mohou vyzvednout na podatelně městského úřadu a v dalších výdejních místech.

Naplněné pytle s papírem odkládejte večer před svozovým dnem před dům na místo, odkud vám je svážen komunální odpad.

Vytříděný papír míří na třídicí linku a poté k recyklaci.
Seznam výdejních míst pytlů i ulic, ze kterých je pytlový svoz prováděn, je stejný jako pro pytlový svoz plastu a naleznete jej na webových stránkách města.

Pytlový svoz papíru_leták.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz