Město opraví a prodlouží ulici Za Kovárnou v Sadech

IMG_5288.JPG Opravy komunikace, chodníků i veřejného osvětlení včetně prodloužení ulice chystá město v ulici Za Kovárnou v Sadech. Rekonstrukce začne v květnu.

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace a o prodloužení komunikace včetně inženýrských sítí. Délka stávající komunikace je 146 metrů, část ulice v napojení na ulici Solnou je v délce 30 metrů, prodloužení komunikace bude v délce 41 metrů a šířka komunikace je 5 metrů. Na konci ulice bude točna krytá zámkovou dlažbou. Chodník je v napojení na ulici Po Lipkami a jednostranný chodník je v části napojení ulice Za Kovárnou na ulici Solnou, v celé délce ulice není chodník plánován. 

Součástí stavby je dále rekonstrukce veřejného osvětlení: v I. etapě budou provedeny rozvody do chráničky a ve druhé etapě osazeny sloupy včetně svítidel. Důvodem je přeložka vzdušného vedení sítě E.ON do země. E.ON rovněž v druhé etapě na své náklady odstraní stávající sloupy, do té doby bude naše veřejné osvětlení na sloupech E.ONu.

Bude se opravovat rovněž křižovatka (komunikace a chodníky) v napojení ulice Za Kovárnou na ulici Pod Lipkami.

První etapa stavebních prací s celkovým objemem takřka 8,8 milionu korun by měla začít 4. května a potrvá až do poloviny listopadu.

Druhá etapa, ve které se uskuteční osazení nového veřejného osvětlení, se uskuteční v následujícím roce.  Ulice Za Kovárnou vyžaduje rekonstrukci už delší dobu, je tam nezpevněná komunikace a obecně je ulice vysoce nekomfortní. „Jedná se o menší uličku, ale ta je dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu. Opravu jsme občanům dlouho slibovali, proto jsem rád, že letos konečně můžeme navázat na loňskou rekonstrukci kanalizace a ulici uvést do perfektního stavu,“ vyjádřil se místostarosta města Jaroslav Zatloukal

IMG_5317.JPG

-JP- 

Foto: město Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz