Město opraví chodníky tří ulic na sídlišti Východ

IMG_0776.jpg Občané sídliště Východ se ještě do letošních Vánoc dočkají lepšího komfortu při pohybu po vybraných úsecích chodníků na sídlišti. Zlepšení stavu chodníků na sídlišti Východ prosazuje i místní komise Mařatice, která tyto práce také finančně podporuje. Práce začnou v listopadu a potrvají do 15. prosince

I přes podporu místní komise je však rozsah oprav chodníků na sídlišti limitován. A to zejména kvůli plánované rozsáhlé rekonstrukci inženýrských sítí, která se dotkne i řady chodníků.

Proto byly k opravě v letošním roce vytipovány jen některé úseky chodníků v ul. J. Staňka, Lomená a B. Buchlovana, kterých se dle podkladů teplárny CTZ s.r.o. rekonstrukce rozvodu tepla nedotkne.

Vybraným účastníkem ve výběrovém řízení se stala firma SVS Correct spol. s r.o. s nabídkovou cenou 2, 247 milionu korun (s DPH).

Opravy chodníků přinesou po dobu realizace omezení parkovacích míst podél řešených chodníků. Za komplikace se omlouváme a současně žádáme občany o toleranci a respektování dočasných
omezení.

chodníky.png

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz