Město opraví dětské hřiště v ulici B. Buchlovana i sportovní plácek na Revoluční

Hřiště B. Buchlovana vizualizace.jpg Dětské hřiště na sídlišti Východ u ulice B. Buchlovana s vysloužilými dřevěnými herními prvky již nesplňuje normy a město hrací plochu za 2,17 milionu korun kompletně obnoví. Stejně tak i sportovní plácek v ulici Revoluční, který se nachází v havarijním stavu.

Hřiště v ulici B. Buchlovana bylo vybaveno dřevěnými herními prvky, na kterých se již podepsal zub času a musí být nahrazeny novými. V první fázi obnovy hřiště proto dojde k likvidaci stávajících herních prvků, ty pak nahradí nové konstrukce z moderních a trvanlivých materiálů.

Pro děti ve věku 6 a více let bude nainstalována herní sestava s kyvadlem mezi dvěma věžemi. Pod sestavou bude vytvořen umělý pryžový povrch, který bude splňovat všechny nutné certifikace bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti.

Dále bude pro děti všech věkových kategorií nainstalováno houpací centrum s lanovým hnízdem i sedáky a s dopadovou zónou z kačírku. Pro nejmenší děti bude nově vybudovaná zóna u současného pískoviště. „Zde plánujeme stržení původních dřevěných sedáků, které vyměníme za nové. Opěrná zídka hřiště bude vytmelena a po té přetažena dvouvrstvým litým pryžovým povrchem. Následně dojde k instalaci skluzavky, mini auta a houpadla na pružině,“ popsal místostarosta města Čestmír Bouda.  Kolem prvků a pod nimi bude nainstalován dvouvrstvý litý pryžový povrch.

Konstrukce hřiště včetně povrchu je navržena jako vodopropustná. Návrh ztvárnění dětského hřiště byl projednán s Místní komisí Mařatice. Ta se na revitalizaci bude podílet částkou 900 tisíc korun. Revitalizace dětského hřiště je také v souladu se zpracovanou Aktualizací koncepce dětských hřišť a sportovišť z roku 2016.

Hřiště v ulici B. Buchlovana by se mělo začít opravovat 18. července, práce potrvají 3 týdny.


Hřiště B. Buchlovana vizualizace.jpg


Sportovní asfaltový plácek, který se nachází v ulici Revoluční, je v havarijním stavu. Požadavek na jeho revitalizaci vznesla Místní komise Štěpnice, která ji také financuje z prostředků, jež město komisím pro tyto účely poskytuje. Cena je 1,88 milionu korun.

Město se rozhodlo sportoviště komplexně obnovit. Stávající asfaltová plocha bude vybourána a zlikvidována. Poté bude vytvořena moderní sportovní pryžová plocha o rozměrech 18 x 12 metrů, na které budou multifunkční branky s basketbalovým košem a pevné oplocení s výškou 5 metrů. Zbytek vybourané plochy bude zavezen zeminou, uválcován a zatravněn. Okolo sportoviště vysadí město 8 nových stromů. Obnova sportoviště v ulici Revoluční by měla probíhat v termínu od 20. června do 7. srpna 2022.


vizualizace sportoviště Revoluční.jpg


-JP-