Město opraví dům č.445 v Kollárově ulici

IMG_8122.JPG Bytový dům č.p. 445 v centru Uherského Hradiště v Kollárově ulici, který vyniká výraznými sgrafity, bude kompletně zrekonstruován.

Součástí rekonstrukce objektu jsou dispoziční úpravy a rekonstrukce vnitřních rozvodů pro stávajících osm bytových jednotek. Podkroví bude pak nově využito pro vznik dvou dalších bytových jednotek. Část fasády objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Dále budou v domě vyměněny všechny dveře a okna za nové. Zrekonstruovány budou rovněž veškeré přípojky sítí a bude provedena změna zdroje tepla. Místo lokálních plynových topidel bude vybudována objektová předávací stanice napojena na horkovod.

Pozoruhodná je dekorace vnější fasády ze strany z ulice – tzv. sgrafita, která budou opravena restaurátorskými postupy. Na sgrafitech jsou vyobrazeny figurální a florální motivy s vlivy typickými pro Slovácko.

Komplexní rekonstrukce domu, při které bude dům pod dobu téměř celého jednoho roku neobyvatelný, si vyžádala přestěhování všech současných obyvatel bytů do náhradního bydlení.

Rekonstrukce se ujme firma GSR s.r.o. Uherské Hradiště.

Náklady: 18,2 milionu korun

Termín:  12/2017 – 11/2018

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz