Město opraví kašnu v parku Bastion

IMG_20190507_063853.jpg Park Bastion, který je na místě jednoho z jedenácti vnějších prvků barokního opevnění města, nabízí příjemné posezení v centru Uherského Hradiště. Místní kašna, která je zde od druhé poloviny 90. let, ale již tolik požitku nepřináší. Voda z ní se ztrácí a kašna se nachází v nevyhovujícím stavu. Město ji proto nechá opravit.

Kašna v Bastionu Uherském Hradišti již degradovala a potřebuje komplexnější opravu. Hlavní závadou byl neustálý únik vody skrz vanu kašny. Pohledové obložení kašny je již také zastaralé a povětrnostní vlivy se na něm podepsaly rozkladem materiálu.

Velmi důležitou částí určenou k rekonstrukci je ale samotná technologie kašny. Ve spolupráci s hlavním architektem města Ing. arch. Alešem Holým byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci kašny a doplnění dominanty středového prvku k původnímu kamenu, který bude ve výsedku svým tvarem připomínat hřbet ryby. Dno kašny bude vyzvednuto a celá vana bude opatřena hydroizolací proti úniku vody. Plášť vany kašny bude vyzdoben novým kamenným obkladem.Technologie kašny bude úplně nová v rozsahu současných standardů. 

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti“ schválila rada města 6. května 2019. Vybraným účastníkem je Lentus agilis, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 1 427 415 korun.

Město Uherské Hradiště má celkem 9 kašen, 2 vodní prvky a 4 pítka. Vloni byla opravena litinová kašna s pítkem na Zelném trhu, v roce 2017 jedna z nejznámějších historických památek města - barokní kašna na Masarykově náměstí a také kašna ve Smetanových sadech u Slováckého muzea. V roce 2016 se komplexní opravy dočkala kašna na Mariánském náměstí. 

IMG_20190507_063906.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz