Město opravilo další památky

kop3.jpg V průběhu uplynulých měsíců byly opraveny další tři památky v našem městě. Ačkoliv nejsou tzv. prohlášenými památkami, tedy zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek, významně dotvářejí vzhled města a jeho okolí a jsou svědky minulosti našich předků.

Nad Véskami, v místě odkud je krásný rozhled do krajiny, stojí v trati nazvané V Nivách pozdně barokní kříž. Jak sděluje dnes již téměř nečitelný nápis na podstavci kříže, nechal ho postavit Johann Snopek v roce 1768. Pátrání v historických pramenech nebylo úspěšné, a tak můžeme pouze usuzovat, jaké byly jeho pohnutky ke stavbě. Snad měl být projevem vděčnosti a hluboké víry donátora či připomínkou nějaké tragické události… Kříž je zhotoven z hrubozrnného pískovce, který se těžil v Chřibech, a kromě dedikačního nápisu nese na boku podstavce ještě nápis o tom, že ve dvacátých letech 19. století ho nechal opravit Johann Bečica.

Obnovy kříže se ujal kameník František Zhoř, který provedl očištění, částečné doplnění defektů, zpevnění, injektáž trhlin a hydrofobním ošetřením prodloužil trvanlivost použitého materiálu. Poté byl kříž ukotven na nový základ. Náklady na obnovu kříže byly necelých 100 tisíc korun. 

vésky.jpg


Druhý opravený kříž stojí u vchodu do kostela Zvěstování Panny Marie ve Františkánské ulici. Náleží ke kulturním památkám místního významu, podle dekorativních prvků lze usuzovat, že pravděpodobně byl zhotoven místním kamenosochařem Františkem Zbořilem. Nápis na zadní straně sděluje, že byl pořízen neznámým dárcem v roce 1908. Povrch kříže byl poznamenán degradujícími povětrnostními i biologickými vlivy, v alarmujícím stavu se nacházely zejména jeho základy a podstavec.

Oprava musela být tedy provedena doslova „od základu“, stavebních prací se ujala firma Stavspektrum z Uherského Hradiště. Obnovu kříže, která spočívala především v důkladném očištění, sanaci trhlin, zpevnění, barevném i plastickém scelení povrchu a jeho konzervaci provedl restaurátor Tomáš Kopčil z Bílovic. Náklady na celkovou obnovu si vyžádaly více než 205 tisíc korun, částkou ve výši 70 tisíc přispělo Ministerstvo kultury z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

kříž u františkánského kostela.jpg


Jako poslední vám představíme opravenou pískovcovou plastiku Piety (Panny Marie držící na klíně tělo Kristovo), která stojí v Sadové ulici poblíž mateřské školy. Povrch plastiky i podstavce byl znečištěn biologickými nálety i tmavými depozity z ovzduší, vyskytovala se na něm řada prasklin, do nichž zatékala voda, což přispívalo k rozpadu a odlučování pískovce. Některé části sochy (nos, prsty) zcela scházely. Nápisy na přední a zejména zadní straně podstavce byly téměř nečitelné. Opravy sochy se ujal vlčnovský kameník Petr Blaha, který v průběhu oprav podnikl veškeré kroky k očištění kamene, jeho ošetření, vyplnění prasklin a trhlin, domodelování a dotmelení chybějících či poškozených částí, barevnému sjednocení a závěrečnému ošetření proti vlhkosti. Nápis na přední straně podstavce byl přesekán a vybarven, nápis na zadní straně, vzhledem k silnému poškození, musel být vysekán znovu. Znění tohoto nápisu se podařilo rekonstruovat, avšak problém nastal při určení letopočtu pořízení sochy, který byl naprosto nečitelný. Studium archivních pramenů dlouho nebylo úspěšné, nakonec zásluhou místostarosty Ing. Čestmíra Boudy byl objeven pramen, který dokumentoval, že sochu nechala za 700 korun pořídit občanka Mařatic Františka Vlachynská v roce 1901. Autorem sochy byl uherskohradišťský rodák žijící v Prostějově, akademický sochař Václav František Beck ml. (6. 1. 1867 Uherské Hradiště – 6. 7. 1930 Prostějov). Opravy dokončené v polovině září letošního roku si vyžádaly přibližně 131 tisíc korun.

pieta po opravě.JPG

                                                                                  


PhDr. Blanka Rašticová

Foto: město Uherské Hradiště