Město opravilo ulici Za Kovárnou v Sadech

IMG_5472.JPG Dlouhodobě nevyhovující stav ulice Za Kovárnou v uherskohradišťských Sadech se změnil. Místní obyvatelé již mají k dispozici nově opravenou komunikaci a chodníky, nové bude i veřejné osvětlení. Náklady na opravy, které se uskutečnily od letošního května do září, činily 8,4 milionu korun.

Ulice Za Kovárnou vyžadovala rekonstrukci už delší dobu, byla tam nezpevněná komunikace a obecně již byla ulice vysoce nekomfortní. „Ulice byla v havarijním stavu a byla nutná její oprava, která však byla možná až po dokončení rekonstrukce kanalizace, kterou Slovácké vodárny a kanalizace uskutečnily vloni,“ vysvětlil místostarosta města Uherské Hradiště Jaroslav Zatloukal.

Rekonstrukce ulice Za Kovárnou zahrnovala prodloužení ulice a inženýrských sítí. Součástí oprav byla i spojující ulice mezi ulicí Za Kovárnou a Solnou cestou a částečně i navazující ulice Pod Lipkami. Rekonstrukce komunikace byla provedena včetně nových konstrukčních vrstev, sanací podloží a odvodnění. Dále byla provedena úprava chodníků, příprava pro metropolitní síť a vybudována první část veřejného osvětlení, zbývající část veřejného osvětlení proběhne v následujícím roce v koordinaci s firmou E.ON Distribuce, a.s. při demontáži sloupů nízkého napětí.

Město ani přes letošní koronavirovou krizi přípravu a realizaci investičních akcí nezastavilo. „Nedávno jsme dokončili rekonstrukci ulic Příkrá a Radovy v Míkovicích či rozsáhlou obnovu Sportovního areálu Mojmír, před spuštěním je investiční akce na odkanalizování části tř. Maršála Malinovského, budeme upravovat povrch dvou velkých parkovišť ve Štěpnicích a do konce roku by měla vzniknout zastávka pro autobusy MHD u Smetanových Sadů,“ připomněl starosta města Stanislav Blaha.


IMG_5474.JPG


-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz