Město plánuje plošné opravy chodníků na Východě a v Míkovicích

IMG_20200911_073044.jpg Opravených chodníků se ještě letos na podzim dočkají obyvatelé sídliště Východ, kteří využívají chodník podél ulice Větrná od Sadů, dále obyvatelé ulice B. B. Buchlovana a Lomená. V plánu je také oprava dalšího úseku chodníku v ulici Na Příkopě v Míkovicích. Opravy těchto chodníků si vyžádají celkové náklady 4,2 milionu korun.

Na Východě, v ulici Větrná, zahájí město v listopadu první etapu opravy chodníku od sjezdu k č.p. 215 po obslužnou komunikaci k rodinným domům č.p. 415 – 423. Jedná se o úsek v délce cca 220 metrů. Při této opravě bude nutné dočasné přesunutí stávající autobusové zastávky „Sady – Špitálky“. Bezpečný průchod chodců v ulici Větrná po dobu opravy chodníku bude řešen provizorním zpevněním travnatého pásu po druhé straně vozovky. Přibližně stejně dlouhým úsekem chodníku (220 m) bude město pokračovat v další etapě oprav chodníků na sídlišti Východ tentokrát v ulicích B.B. Buchlovana a Lomená podél bytových domů č.p. 896 – 903.

V ulici Na Příkopě bude navázáno na již předlážděný úsek chodníku opravou dalších 150 m chodníku, a to od sjezdu k č.p. 273 po most přes Olšavu. Zda bude možné chodník v Míkovicích opravit ještě letos nebo v jarních měsících příštího roku, to bude záležet na případném omezení stavebních prací podél silnice III. třídy v zimním období.

„Na všech místech se bude jednat o odstranění původní ploché betonové dlažby 30x30 cm a jeho konstrukčních vrstev. Proběhne také výměna betonových obrub. Chodníky budou nově zadlážděny zámkovou dlažbou, včetně doplnění varovných pásů ze slepecké dlažby v místě sjezdů a napojení na vozovku,“ popsal místostarosta města Jaroslav Zatloukal. Samozřejmostí je také úprava navazujících chodníků a sjezdů i sadové úpravy.

Chodci si samozřejmě v průběhu stavebních pracích budou muset dávat větší pozor, doporučujeme pozorně sledovat přechodné dopravní značení, případně vyznačení náhradní pěší trasy, a to zejména na ulici Větrná na sídlišti Východ.

Opravy chodníků provádí město Uherské Hradiště podle svých aktuálních finančních možností a postupuje podle pasportu komunikací, který k tomuto účelu v minulosti zřídilo.

„Celkový stav chodníků město nechalo odborně posoudit diagnostikou stavu komunikací v roce 2016. Výsledná známka 1,81 na stupnici 1-5 je sice velmi dobrým výsledkem, přesto si uvědomujeme, že stav některých chodníků ve městě není optimální. Očekáváme, že se zveřejněním těchto oprav se zvedne vlna reakcí občanů, že v místě jejich bydliště je také špatný chodník. To plně chápeme, avšak všechny chodníky ve městě nelze opravit najednou. Postupně však na celkovém zlepšení stavu chodníků ve městě pracujeme. V posledních letech jsme opravili chodníky na řadě míst, navíc rekonstrukci nebo opravu chodníků zahrnuje také každá větší investiční akce týkající se úpravy veřejných prostranství či oprav komunikací,“ informoval místostarosta Zatloukal.

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz