Město pokračuje v opravách drobných památek

kříž Míkovice detail.jpeg K letos již obnoveným památkám, kterými byly kříže ve Vinohradské ulici v Mařaticích a v ulici Solná cesta v Sadech, přibyly s podzimem další tři - jeden v Míkovicích a dva ve Véskách.

Kříž dominující hřbitovu v Míkovicích byl poškozen vlivem koroze materiálů a biologickým napadením. Restaurátor Tomáš Martinák kříž demontoval, aby mohl nahradit nejspodnější degradované prvky z teraca novými z božanského pískovce. Po opětovném sestavení provedl očištění prvků a jejich konsolidaci, plastickou i barevnou retuš a samozřejmě fixaci povrchu hydrofobním prostředkem. Kříž se skládá z krucifixu dosedajícího na segmentový prvek zdobený kalichem a motivem hroznu a klasů, pod ním je sokl s lunetou s portrétem Krista a nápisem Dokonáno jest! Další dva profilované sokly spočívají na třech neprofilovaných schodových stupních, z nichž spodní dva byly původně provedeny z teraca. Ze zadní strany je datace rokem 1935 a věnovací nápis. Restaurování přišlo na více než 140 tisíc korun.

Kříž v ulici Na Mrmově ve Véskách je datován letopočtem 1776, v roce 1952 byl přestavěn. Jde o prvek s korpusem Krista o celkové výšce cca 4,5 metru, vytesaný z křemičitého pískovce z oblasti Chřibů. Jeho restaurování bylo původně v plánu až na rok 2023, ale protože došlo k poškození jedné z částí litinového plůtku ohrazujícího památku, restaurátor Tomáš Kopčil využil této příležitosti a provedl očištění, lokální patinování a hlavně hydrofobizaci kříže už letos. Náklady byly ve výši 36 tisíc korun. Litinový prvek hrazení by se měl na místo vrátit ještě do konce letošního roku.


kříž Na Mrmově.JPG


Další památka ve Véskách, pozdně barokní kříž v Nivách, se dočkala obnovy před 2 lety. Nicméně na soklových částech památky se objevily barevné skvrny vzniklé působením nežádoucích solí. Restaurátor Tomáš Martinák proto letos provedl potřebné úkony směřující k odstranění solí a poté kříž barevně zaretušoval a ošetřil hydrofobizací. Za tyto práce město zaplatilo 38 tisíc korun.  


kříž v Nivách.jpeg-JP-