Město pokračuje v přidávání prvků pro děti

31727691_1717283671683955_5212008200278114304_n.jpg Nové prvky na hraní pro děti, úprava zeleně i estetičtější vzhled místa na odpady zatraktivní parčík v městské části Sady.

Neustálá poptávka po modernizaci dětských hřišť a po úpravě veřejných prostranství si vyžádala doplnění několika herních prvků také do parčíku před mateřskou školou v Sadech.  A nejsou jen tak ledajaké, splňují totiž interaktivní hledisko: jedná se o xylofon, bludiště na pružině a sadu tabulí k výtvarné realizaci dětí. Uvedené prvky byly záměrně vybírány tak, aby svým charakterem zapadly do blízkosti mateřské školy a cílem jejich umístění byla podpora spolupráce dětí při jejich využívání. Cena za pořízení herních prvků, jejich instalaci a úpravu chodníčku přesahuje 80 tisíc korun.

Zmiňovaný parčík v Sadech je neoficiálním centrem místní části. Proto již v loňském roce prošla úpravou zeleň, v jejíchž úpravách bude město Uherské Hradiště pokračovat i v letošním roce. To má přímou návaznost také na plánované vybudování vizuálně přijatelnějšího sběrného hnízda pro odpady s ohrazením v tahokovu (kovová mřížka, perforovaný plech). Sběrné hnízdo by navíc mělo mít oproti stávajícímu i navýšenou kapacitu.

Dětská hřiště, veřejné prostory a místa k relaxaci či procházkám obyvatel jsou tradičně na předních místech všech veřejných diskusí.  

„Při svých návštěvách městských částí a diskusích s místními obyvateli se přesvědčuji, že prostředí, ve kterém občané žijí, je vždy většinovým tématem. Proto chceme postupně dokázat, že podněty obyvatel nebereme na lehkou váhu a podle možností pokračujeme ve zlepšování komfortu i estetiky veřejných prostranství,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz