Město pomůže hudebním klubům, které nemohly fungovat kvůli Covidu

ltirutg.jpg Poskytnutí podpory provozovatelům hudebních klubů, působících v prostorách v majetku města Uherské Hradiště, jimž byl na základě mimořádných vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 v období od 1. 7. do 31. 12. 2021 omezen či zcela znemožněn výkon činnosti, schválilo na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo města. Formou podpory je sleva na nájemném ve výši 70 %.

Podpora je určena pro podnikatele, kteří provozují na území města Uherské Hradiště hudební klub. Jedná se o provoz klubů, jejichž hlavní činností je provozování hudebního programu. Konkrétně jde o podporu pro Klub Mír a pro provozovatele Clubu No.6 a Dance Baru Hvězda. Celkově se ve vztahu k rozpočtu města jedná o odpuštění nájmů ve výši přes 395 tisíc korun. Sleva bude provozovatelům poskytnuta z nájemného předepsaného na rok 2022.

 „Tyto kluby mají ve městě svoje nezastupitelné místo a fungují zde řadu let. Ve svém úsilí chtějí i nadále pokračovat, ale po dvou letech, kdy nemohli svůj klub plnohodnotně provozovat, je to pro ně skutečně problém. Od prvního omezení v březnu 2020 do konce roku 2021 to bylo téměř 22 měsíců, z toho plnohodnotně a bez omezení bylo možno podnikat jen asi pět měsíců,“ konstatoval starosta města Stanislav Blaha.

-JP- 

Audio pro média: 2022-04-25 starosta Ing. S. Blaha - pomoc hud. klubům.mp3, soubor typu mp3, (2,14 MB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz