Město poskytne dotace na obnovu historické architektury

M. Malinovského - kopie.jpg Ve dvou případech půjdou peníze na opravy domů, v jednom případě na obnovu kamenného obelisku. Dotace z programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště poskytuje město Uherské Hradiště dvakrát ročně.

Ve 2. pololetí byly podány tří žádosti v celkové výši 247 913 korun. Zastupitelé města na začátku září schválili, že 100 tisíc korun dostane žadatelka na obnovu fasády domu č. p. 392 v ulici Jindřicha Pruchy a stejná částka poputuje na obnovu fasády domu č. p. 265 na třídě Maršála Malinovského. Již dříve vyhověla Rada města Uherské Hradiště také žadateli o dotaci na restaurování kamenného obelisku v Soví hoře v Mařaticích ve výši 47 913 korun.

"Touto podporou se už dlouhodobě snažíme pomoci majitelům zejména historických budov ve městě, i když nejsou prohlášenými památkami, ke zlepšení stavu těchto budov či objektů,“ komentoval podporu místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

Dům č.p. 392 v ulici Jindřicha Pruchy, který již vyžaduje obnovu fasády, není kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové zóně.  


J. Pruchy.jpg


Dům č. p. 265 na třídě Maršála Malinovského se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Jedná se o novostavbu z roku 1898 podle projektu stavitele Josefa Schaniaka. Ačkoliv také není kulturní památkou, je dům hodnocen jako kvalitní architektura z období historismu.


M. Malinovského.jpg


Obelisk z 2. poloviny 19. století, který se nachází v krajině mařatických vinohradů, je orientačním bodem místa s vydatným pramenem, který v minulosti napájel městský vodovod. Studna se zdrojem se nachází v sousedství.


obelisk na Soví hoře.jpg


V roce 2022 byla pro program na podporu obnovy historické architektury alokována částka ve výši 588 tisíc korun. V 1. pololetí byla podána jedna žádost o dotaci v celkové výši 100 tisíc korun, a to na výměnu oken původně velkoměšťanského domu s číslem popisným 1 v Havlíčkově ulici. 

Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních dotací na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v Uherském Hradišti, Mařaticích, Jarošově, Sadech, Míkovicích a Véskách. Dále lze poskytnout dotace také na obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku, ale nacházejí se mimo území městské památkové zóny v Uherském Hradišti a výše uvedených částech města.  

-JP-