Město postaví u tělocvičny ZŠ Sportovní novou přístavbu nářaďovny

tělocvična ZŠ Sportovní.jpg U objektu tělocvičny v Základní škole Sportovní vyroste přes léto přístavba, která bude sloužit jako nářaďovna. Bude se jednat o jednopodlažní kvádrový blok s plochou střechou, který rozšíří stávající nářaďovnu. Vybudování této nové přístavby u tělocvičny ZŠ Sportovní přijde město na celkem 1,5 milionu korun.

Podle místostarostky města Marcely Čechové je přístavba tělocvičny již delší dobu potřebná. „V prostorách u tělocvičny ZŠ Sportovní není dostatek místa pro ukládání tělocvičného nářadí a pomůcek, kterých má škola vzhledem ke svému zaměření více. Tomu chceme pomoci právě novou přístavbou,“ zdůvodnila krok města místostarostka.

Všechny školy ve městě využívají čas letních prázdnin k přípravě a údržbě prostor pro výuku, chodeb, školních jídelen či družin, aby byly připravené na září, stavba nářaďovny u ZŠ Sportovní si však vyžádá delší čas. „Jen v době prázdnin se to stihnout nedá. Stavět se začne 5. června a stavba potrvá do konce měsíce září. Provozu školy by se však stavba neměla nijak dotknout. Jsem rád, že škola bude mít nové prostory pro ukládání tělocvičného nářadí,“ potvrdil starosta města Stanislav Blaha.

V loňském roce během hlavních prázdnin ZŠ Sportovní udělala stavební úpravy hlavního vstupu do budovy školy a potřebné hygienické a stavební práce v prostorách pro školní kuchyni a tělesnou výchovu.

-JP- 

foto: ZŠ Sportovní