Město pracuje na obnově mobiláře

Studentské_nám._nové_2.jpg Nově opravené lavičky, doplněné stojany na kola. Město pokračuje ve vybavování veřejných prostranství mobiliářem, i v jeho opravách.

Údržba, opravy a doplňování výbavy města patří k nutným a nikdy nekončícím činnostem, neboť městský mobiliář je nejen často terčem vandalů, ale na jeho vzhledu či funkčnosti se často podepíše jeho samotné užívání, znečištění či vlivy počasí. O lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, nádoby na květinovou výzdobu a další prvky se město stará průběžně po celý rok, jarní a letní měsíce nevyjímaje.

Letos, v měsíci červnu, město přistoupilo k výměně 7 původních laviček na Studentském náměstí za nové, čímž byl vzhled mobiliáře v této lokalitě po několika letech sjednocen.

Na začátku července se zase obnovy dočkaly dřevěné části dvou šestiúhelníkových laviček uprostřed Masarykova náměstí, které jsou značně využívány ze strany veřejnosti.


20220719_124012.jpg


„Původní desky laviček byly již výrazně opotřebované, na mnoha místech popraskané nebo odlomené a celkový vzhled laviček již neodpovídal jejich umístění na centrálním náměstí. Podobně jsou v současné době opravovány také lavičky na Zelném trhu. Vzhledem k tomu, že desky těchto laviček jsou v lepším stavu, budou pouze obroušeny a nově natřeny. Hotové by měly být před začátkem Letní filmové školy,“ přiblížil místostarosta města Čestmír Bouda.

Dalším krokem k postupnému sjednocování vzhledu mobiliáře v centru města bylo doplnění 8 nových stojanů na kola,  a to v linii sloupů veřejného osvětlení v Havlíčkově ulici. Stejné stojany můžeme vidět například na Palackého náměstí, v ulici Hradební nebo v nedávno nově zrekonstruované ulici Růžové. Do poloviny srpna by mělo dojít k výměně již nevyhovujících odpadkových košů v parku Za Plotem a v zimním období by v tomto parku měla začít postupná oprava laviček.


20220719_124136.jpg


Co se týká nákladů, v letošním roce byl zatím pořízen nový mobiliář za více než 340 tisíc korun, přibližně stejná částka byla investována do oprav.

Veřejná prostranství města jsou často místy, kde je možné se setkat s nejrůznějšími závadami a nedostatky – i mobiliář ve městě je často poničený. S nepořádkem a rozbitými lavičkami se ale dá účinně bojovat a napomoci tomu může každý občan.

„Závady, ale i návrhy na vylepšení veřejného prostranství, může kdokoliv nahlásit skrze webovou službu Zlepši své město, kterou město Uherské Hradiště na svém oficiálním webu zavedlo před 7 lety.  Aplikace je jednou z účinných možností jak docílit, aby byl případný nedostatek nejen identifikován, ale hlavně vyřešen. Ze strany občanů jsou každoročně podány stovky podnětů k řešení nejrůznějších situací či problémů a věc je velmi efektivní,“ doplnil starosta města Stanislav Blaha.  

 Aplikace Zlepši své město je dostupná na úvodní stránce webu města Uherské Hradiště (www.mesto-uh.cz) v modrém sloupci důležitých odkazů vpravo.

-JP- 

Fotogalerie - mobiliář opravený i v původním stavu: