Město předalo čestné ocenění Dům roku

dum-roku.jpg Cenu Dům roku 2015 - čestné ocenění kvality architektonického díla, které přispívá ke zvelebení obrazu města Uherského Hradiště, obdrželi ve středu 23. listopadu z rukou starosty města Stanislava Blahy účastníci výstavby Revitalizace průmyslového areálu „Fabrika“ v Sadech.

"U přestavby průmyslového areálu byly hlavními důvody pro udělení čestného ocenění Dům roku 2015 rozsah stavebního záměru, náročnost funkční konverze a míra kreativity a invence," vyzdvihl starosta Blaha.
Spolu s cenou Dům roku byl udělen také Pamětní list, a to za náročnou rekonstrukci památkového domu č.p. 159 U Labutě s pekárnou U Jahodů. Dům se stal výrazným obohacením stavu a vzhledu historického centra města. "Stavba je důstojnou a významnou konkurenční stavbou s vysokými ambicemi a rekonstrukce si určitě zaslouží vysoké uznání," vyjádřil se městský architekt Aleš Holý.
 

Čestné ocenění města Uherské Hradiště Dům roku je jedním z nejstarších a nejdéle udělovaných ocenění města v jeho novodobé historii. Ocenění město uděluje od roku 1992. Bronzová tabulka od akademického sochaře Jiřího Habarty, označující novostavbu nebo rozsáhlou rekonstrukci jako Dům roku či významný stavební počin jako Stavba roku, je dnes osazena již na dvaceti šesti budovách nejen v centru města.

 

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních realizovaných projektů v oblasti stavebnictví ve městě Uherské Hradiště za uplynulý rok a přiblížení takových děl, jejich investorů, autorů a dodavatelů širší laické i odborné veřejnosti. Odborná hodnotící komise je sestavená ze členů odborné komise rady města pro Architekturu a regeneraci MPZ a z architektů působících v našem regionu. Letos vybírala ze dvou řádně přihlášených kandidátů, respektive staveb dokončených v uplynulém roce 2015, a navrhla zastupitelstvu města, jak má v této věci rozhodnout. Zastupitelstvo města se s návrhem hodnotící komise většinou hlasů ztotožnilo a udělení ceny navrženému kandidátu odsouhlasilo.

dum-roku-velky.jpg

Oceněná stavba

 

Úvodní foto:

 

Čestné ocenění města Dům roku 2015 za Revitalizaci průmyslového areálu „Fabrika“ v Sadech přebírali:
- za investora, za společnost Správa nemovitostí Prakšice s.r.o.: Ing. Miroslav Sanetrník
- za projektanty: Ing. arch. Otakar Kahánek