Město předávalo dotace v Redutě

4.JPG Letos už podruhé město Uherské Hradiště slavnostně předávalo dotace, tentokrát za II. pololetí roku. Setkání s kulturním programem pořádá město pro příjemce dotací druhým rokem. Pro slavnostní příležitost připravili koncert žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště. Při započtení smluv o dlouhodobé spolupráci rozdělilo město spolkům, organizacím, klubům i jednotlivcům za celý rok 23, 4 milionu korun.

„Vidím jako důležité, se s příjemci dotací od města osobně setkat a poděkovat jim za to, jak se svěřenými prostředky nakládají a co za ně pro město a pro společnost dělají,“ poznamenal k setkání starosta města Stanislav Blaha.

Podpora činností spolků a organizací je pro město neodmyslitelná. Město Uherské Hradiště má zřízených 7 fondů, které tvoří pilíře pro poskytování dotací v oblastech podpory obnovy historické architektury, činností v oblasti životního prostředí, podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání, pro podporu rozvoje sportu, díl putuje také do kultury, cestovního ruchu, na podporu sociálních služeb, nebo na rozvoj bydlení. Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být celoročně podávány také individuální žádosti na podporu projektů či akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem.

Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace pro I. pololetí 2019 bude od 18. října do 17. prosince 2018.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz