Město představilo návrhy architektů na řešení Štěpnic

IMG_2106.JPG Výsledné práce představující vize architektů, kteří se v první polovině roku zúčastnili urbanisticko-architektonické soutěže „Centrum Štěpnice – Uherské Hradiště“, jsou od čtvrtku 18. července k vidění v chodbě bývalé jezuitské koleje na Masarykově náměstí. Expozice potrvá až do 27. srpna 2019.

Cílem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího konceptu ztvárnění a revitalizace centra obytného souboru sídliště Štěpnice.  V klání architektů se v rozmezí 4 měsíců (od 17. února do 17. června) sešlo celkem 16 ideových návrhů.  Porota odborníků pod vedením předsedy Davida Mikuláška z České komory architektů v rámci tříkolového, přísně anonymního hodnocení poslala nejprve do užšího výběru 6 soutěžních návrhů, které nejvíce plnily představy zadání, a to z hlediska funkčního využití, architektury, urbanizmu a proveditelnosti, z nich poté vybrala 3 nejlepší.

Po otevření obálek, a tedy i odtajnění autorství, vzešlo najevo, že nejvíce porotu zaujali autoři návrhu č. 12, Milan Chlápek a Jan Chlápek (Vsetín), kteří se mohou těšit z první ceny a odměny 140 000 Kč.

Podle hodnocení poroty tento návrh splňuje požadavek vytvoření dynamického nástupu do centra sídliště, od kterého plynule přechází do navazujících prostor. Současně vhodně reaguje také na stávající dvoupodlažní výstavbu v ulici Zahradní. Oproti obdobným řešením návrh zvítězil přesvědčivým architektonickým zpracováním a čistotou řešení. Podle vedoucího útvaru městského architekta Aleše Holého autoři vítězného návrhu rozdělili současné nákupní středisko na dvě oddělené části s nastavením budov o jednu úroveň, na místě současného betonového parkoviště pak autoři navrhli nový polyfunkční dům s podzemní parkovací kapacitou. „Další podzemní parkování jsou potom podle návrhu pod objekty na místě bývalých jeslí,“ popsal Holý. Celkem by tak vzniklo skoro 300 parkovacích míst, přičemž počet zahrnuje i kolmá stání na terénu.

Druhé místo v soutěži nebylo uděleno, neboť účastník nesplnil podmínky (nebyla splněna autorizace dle podmínek soutěže) a porota jej doporučila vyloučit. Na třetím místě se pak umístil návrh č. 8, jehož autorkami byly Karolína Röschl a Jana Kafková (obě z Prahy), s nárokem na odměnu ve výši 70 000 Kč. Porota dále za zvláštní přínos řešení problému doporučila čtyřem z návrhů navrhnout odměnu ve výši 30 000 Kč.

Soutěž město vypisovalo s tím, že vítězný koncept bude startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci Štěpnic. „Především šlo vytvoření důstojného a přitažlivého vstupu do celého obytného souboru, vhodné a kvalitní funkční a prostorové využití centra sídliště, ale i komplexní přeměnu objektu nákupního střediska,“ popsal záměry starosta města Stanislav Blaha. Podle něho se ale autoři měli zaměřit také na výše popsané a ve většině návrhů ztvárněné navýšení kapacity parkovacích a odstavných stání, ale i vytvoření kvalitního centrálního veřejného prostoru k trávení volného času a setkávání lidí, kultivace a revitalizace zadního (zásobovacího) traktu nákupního střediska a prostředí orientovaného do Zahradní ulice a návrh využití a řešení plochy areálu bývalých jeslí. „Některé vize architektů, zejména ta vítězná, se velmi blíží našim požadavkům, proto si ji dokážu představit jako reálný podklad pro další postup. To samozřejmě neznamená, že příští podoba Štěpnic bude přesně taková, jako na návrhu,“ ozřejmil starosta Blaha.

V rámci výstavy připravuje útvar městského architekta jednak samostatný workshop se soutěžícími a odbornou porotou a zvlášť také besedu pro místní komisi Štěpnice a zájemce z řad obyvatel. O termínech bude město včas informovat.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz