Město představilo veřejnosti plánované novinky ve veřejné dopravě

IMG_7931.JPG Vyšší hustotu zastávek, více spojů, kratší intervaly i lepší propojení příměstské dopravy slibuje nová koncepce veřejné dopravy v celém souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice, kterou ve středu 1. listopadu přestavilo město Uherské Hradiště veřejnosti.

Koncepce řeší dvě hlavní etapy zlepšení veřejné dopravy v souladu s nejmodernějšími evropskými trendy. První etapa se týká hlavně MHD, tedy městských autobusů. Ty budou fungovat skutečně „městsky“. Hustota zastávek v centru bude vyšší, linky povedou vždy z jednoho okraje souměstí na druhý. Nekončí tedy na jednom místě v centru, ale obslouží je celé. Pro Mařatice (vč. Východu), Jarošov (vč. Luk), Štěpnice (vč. nemocnice), Staré Město a Kunovice bude navíc platit jednoduché pravidlo: ve všední dny mezi 6.00 a 21.00 cestující nikdy nebude na autobus do centra nebo z centra (a centrem není myšleno jen autobusové nádraží, každá linka zastavuje v centru na minimálně třech místech) čekat déle než 20 minut. Ve špičkách bude interval ještě kratší, před šestou ráno po deváté večer pak delší. K dispozici bude i dnes téměř neexistující víkendový provoz. Značný důraz je kladen na jednoduchost, pravidelnost a přehlednost systému i jeho celkovou propagaci a jednotnou značku veřejné dopravy. Druhá etapa se zabývá zpravidelněním a zatraktivněním příměstské autobusové a železniční dopravy a jejich propojením, stejně jako některými méně palčivými problémy městské dopravy.

Nové zastávky

Nejdůležitější nové zastávky jsou autory koncepce navrhovány  u nádraží Českých drah, dále u UMPRUM (ul. Všehrdova, zde se potkávají všechny městské linky), v ulici Sokolovské u zimního stadionu, ve Staré Tenici, a také u Slováckého divadla. Nelze opomenout ani novou jednosměrnou zastávku u Smetanových sadů, přidání protilehlé zastávky ke stávající jednosměrné v ulici Jiřího z Poděbrad nebo zastávku u železniční stanice v Kunovicích u konzervárny Hamé. Menší autobusy budou zastavovat i u školy UNESCO, Pod Svahy, v oblasti ulic Svatováclavské a Průmyslové. Reorganizace linkového vedení nabídne například přímá spojení Mařatice – Štěpnice, Mařatice – Staré Město, Jarošov – Štěpnice, Kunovice – Staré Město, Mařatice – nádraží Kunovice a mnoho dalších.  

Navazující spoje

Vyřešení návazností na nádraží Českých drah ve Starém Městě bylo jednou z priorit koncepce. Jedná se o vstupní bránu do celého souměstí a pro jeho obyvatele je zároveň branou do světa. Koncepce přináší spojení s centrem ve všední den mezi 6.00 a 21.00 s nejvýše 20minutovým intervalem. Polovina spojů dále přímo pokračuje do/z Mařatic a druhá polovina do/z Kunovic. V centru existuje také garantovaná návaznost každého spoje do Jarošova a Štěpnic a přibližně každého druhého spoje do Sadů, Vések a Míkovic.

Zavedení koncepce do praxe

Po představení koncepce veřejnosti a prodebatování návrhů čeká autory na přelomu letošního listopadu a prosince schválení orgány města - radou a zastupitelstvem. Do té doby se počítá se zapracováním realistických požadavků od obyvatel. Avšak už návrhy, které byly prezentovány veřejnosti, vycházejí z podnětů sesbíraných ve specializovaném webovém dotazníku ze začátku roku, v aplikaci Zlepši své město, v místních komisích rady města a řady veřejných setkání o rozvoji města Uherského Hradiště a okolí v uplynulých letech. Novinky z první etapy a zejména vznik nových zastávek by se měly začít objevovat už v roce 2018, její dokončení se odhaduje na rok 2019. Pak bude následovat druhá etapa, která je úzce navázána na připravovanou reformu veřejné dopravy v celém kraji.

Geneze koncepce veřejné dopravy

Starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha pověřil autora koncepce, Jana Kolaříka, zpracováním návrhu na přelomu srpna a září 2016. Od té doby probíhaly práce naplno, Jan Kolařík navíc využil spoustu materiálů a výsledků výzkumu, které připravoval soustavně od roku 2011 ještě jako občanský aktivista; v posledním roce úzce spolupracoval i s Útvarem městského architekta Městského úřadu Uherské Hradiště. Po celou dobu postupoval podle kvalitního zadání dodaného nezávislým externím konzultantem z Brna, vznikla rovněž oficiální pracovní skupina pod vedením starosty města, složená z představitelů veřejného života v Uherském Hradišti a odborníků na dopravu, se kterou se autor po dobu sedmi měsíců scházel, a soustavně zapracovával vzniklé připomínky. Jednání této skupiny navštívili i mimohradišťští odborníci na veřejnou dopravu. Proveditelnost návrhů prověřili také dva dopravní projektanti.

Náklady

Uvažované náklady jsou zatím obsaženy pouze v návrhu koncepce, nejedná se o zapracování do rozpočtu města. Koncepce počítá s navýšením ročního dopravního výkonu MHD o 130 % – ze současných 470 tis. km na 1,1 mil. km. Jednorázové náklady na vybudování zastávek jsou odhadovány na jednotky milionů korun. Roční provozní náklady pro rozpočet Uherského Hradiště mohou přesáhnout 10 mil. Kč, ale vše bude záležet na výsledcích jednání s partnery (sousední města Staré Město a Kunovice) a také se Zlínským krajem, který se na meziměstské dopravě také významně podílí. Budoucí systém MHD je navržen efektivně: nárůst dopravního výkonu o 130 % by zajistil nárůst spojů v průměrné zastávce o 240 %. Kvalitní veřejná doprava se proto dá považovat za investici, jež se městům bohatě vrátí.

Více zde:

http://hradistskadoprava.cz/

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz