Město pořídilo elektromobil

IMG_7048.JPG Automobil na elektrický pohon značky Hyundai Ioniq bude od konce září brázdit ulice nejen Uherského Hradiště. Sloužit bude pro běžné pojížďky úředníků v rámci aglomerace či k cestám např. do Zlína či Brna.

„Objem dopravy v Uherském Hradišti, podobně jako v jiných městech, neustále roste. Sílící doprava s sebou logicky nese kromě jiného i zvýšení znečistění ovzduší. Uherské Hradiště, podobně jako některá další česká města, začíná problém se znečištěním ovzduší ve městě aktivně řešit. A protože městský úřad chce jít příkladem, rozhodli jsme se přispět svou měrou a to právě nákupem elektromobilu“, komentuje pořízení nového automobilu starosta města Stanislav Blaha.

Ministerstvo životního prostředí vypsalo v závěru loňského roku prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dotační titul (výzva 13/2016) na podporu provozování vozidel s alternativním pohonem.

Vzhledem k tomu, že město Uherské Hradiště podporuje jak ekologii, tak udržitelnou dopravu, vznikl projekt „Uherské Hradiště – autem ekologicky a chytře“, v rámci kterého bylo zažádáno o dotaci. Na základě zpracované analýzy byla vedením města zvolena nejprogresivnější alternativa vozidla s alternativním pohonem, tedy pořízení elektromobilu s nejvyšší hodnotou dotace ve výši 220 tis. Kč. Ta městu byla také přidělena.

„Výběr značky vozidla Hyundai Ioniq byl stanoven nejpříznivější nabídkou ve vypsané veřejné zakázce." 

Ekonomická rentabilita provozu elektromobilu v porovnání s konvenčním vozidlem obdobné výbavy, při započtení dotace a za předpokladu ročního nájezdu 10 000 km je na úrovni osmi let, což je doba záruky na baterii“, vysvětluje tajemník městského úřadu Josef Botek.

Automobil s pořizovací cenou 797 556 Kč včetně DPH bude v provozu od konce září. Jeho nabíjení bude probíhat zpravidla přes noc standardní síťovou nabíječkou v garáži městského úřadu (nabití cca za 12 hodin) či za provozu u rychlodobíjecích stanic (cca 30 minut na kapacitu 80 %).  

 

 

IMG_7014.JPG

 

   

.

      

logo.jpg