Město přijímá nominace na nejlepší sportovce tohoto roku

Tomáš Habarta.jpg Výzva k podávání nominací na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za rok 2022

V rámci veřejné prezentace sportovní činnosti vyhlašuje město Uherské Hradiště každoročně nejlepší sportovce a sportovní kolektivy za vynikající sportovní výsledky a vzornou reprezentaci města za uplynulý rok.

Jako každý rok bude vyhlášení prováděno v kategoriích mládež, dospělí, kolektiv, trenér, mimořádná cena za přínos sportu či cena fair play. Statut vyhlášení nejlepších sportovců je dostupný na stránkách města (https://www.mesto-uh.cz/nejlepsi-sportovci).

Nepochybujeme o tom, že na území města se také letos najde spousta úspěšných či nadějných reprezentantů, kteří si ocenění za letošní rok zaslouží.

Návrhy na nominace může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba. Nominace musí být podány písemně na standardizovaném formuláři do 15. prosince 2022 na adresu: Město Uh. Hradiště, Odbor kultury, školství a sportu, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště (odkaz na formulář - https://www.mesto-uh.cz/formulare-sport).

V roce 2021 byli nejúspěšnějšími sportovci atleti a fotbalisté: mezi mládeží to byl fotbalista a atlet Petr Meindlschmid, mezi dospělými obhájil prvenství z předchozího roku Tomáš Habarta (úvodní foto). Kolektivem roku 2021 se stalo A mužstvo fotbalistů 1. FC Slovácko. Trenér prvoligového celku Martin Svědík dominoval v kategorii Trenér roku. Nejlepšími sportovci mimo Uherské Hradiště se stali fotbalista Matěj Kovář a kanoista Jiří Zalubil.

foto: Marek Malůšek

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Rochovanský

T: 572 525 608
E: Pavel.Rochovansky@mesto-uh_cz