Město přistaví kontejnery na velkoobjemový odpad

kont.jpg Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů. Důrazně žádáme všechny občany, aby i při likvidaci odpadů důsledně dbali všech nařízení a krizových opatření vlády, které byly vydány pro současný nouzový stav.

Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektro odpadu
bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od
8 – 13 hod. Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů je specifikováno v tomto letáku:

letak_ODP.jpg


Do kontejnerů nepatří stavební suť a nebezpečný odpad (barvy, ropné látky, autobaterie, atd.).

Kontejnery na kompostovatelný BIO odpad budou přistaveny do vybraných místních částí
(Sady, Vésky, Míkovice a Jarošov) po dobu jednoho týdne. Kontejnery jsou určeny na trávu, plodiny, listy apod. Do kontejnerů nepatří například větve nebo živočišný odpad.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz