Město opět přistaví velkoobjemové kontejnery

kontejner.jpg Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek, bude od 29. 3. do 4. 4. přistaven do Rybáren, Jarošova, Sadů, Vések a Míkovic velkoobjemový kontejner na bio odpad.

V průběhu dubna a května pak můžete odevzdat do přistavených kontejnerů také velkoobjemový, kovový a elektro odpad.

Více informací najdete zde: Letak_ODPADY_2022.pdf

bio odpad.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz