Město projektuje řešení Moravního nábřeží – Rybárny, odstraní také problematický dům

Rybarny.JPG Město Uherské Hradiště aktuálně zadává zpracování projektové dokumentace pro zlepšení dopravní obslužnosti Moravního nábřeží - Rybáren. Na začátku roku 2021 dojde také k demolici rohového domu ulice Šaňákovy.

Stavba bude rozdělena na jednotlivé dílčí části dle budoucího investorství mezi město Uherské Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Staré Město.

Plán je takový, že ŘSD a.s. postaví zastávkový záliv a rozšíří silnici I/55 v ulici Zerzavice. Město Uherské Hradiště zřídí světelnou křižovatku silnice I/55 a ulice Moravní nábřeží a vybuduje chodníky a zpevněné plochy v návaznosti silnice I/55 ležící na katastrálním území Uherské Hradiště. Městu by připadlo také zřídit přechody pro chodce přes místní komunikace a upravit napojení z hlavní silnice I/55 do ulice Šaňákovy. Starého Města se budou týkat chodníky a zpevněné plochy v návaznosti na rozšíření silnice I/55 ležící na jeho katastrálním území a zřízení přechodů přes komunikace. Rozdělení staveb bude doloženo Dohodou o spolupráci, která je v současné době v přípravě. Projektová dokumentace by měla být dokončena do konce března 2022.  Město Uherské Hradiště nechá také začátkem roku 2021 v Rybárnách odstranit problematický rohový objekt domu č. 53 v ulici Šaňákova. Demolicí stavby vznikne pozemek, jehož povrch bude upraven, a který bude oplocen ze stran sousedů.

-JP-