Město řeší sídliště přecpaná auty, na Východě chce upravovat parkoviště

IMG_20200924_131039.jpg Sídliště Východ se podobně jako některá další místa v Uherském Hradišti potýká s problematikou parkování. Přes to, že věc chce město řešit koncepčně regenerací celého sídliště, prvním počinem pro zlepšování situace s parkováním na sídlišti se má stát rekonstrukce parkoviště v ulici Sadová před bytovým domem č. p. 978 – 980, která je v návrhu rozpočtu města.

Město Uherské Hradiště nyní začne s přípravami celého procesu. „Jedná se o víceletou investici, při které bychom měli v letošním roce zpracovat projektovou dokumentaci a projít legislativním procesem povolení stavby. Vzhledem k tomu, že akce je v rozpočtu města schválena jako dotační, musíme najít vhodný dotační titul, který bychom mohli využít. Pokud se nám to v roce 2023 podaří, je možné po veřejné zakázce na zhotovitele stavby zahájit rekonstrukční práce, které by byly ukončeny v roce 2024,“ popsal proces starosta města Stanislav Blaha. „Věc patří k prioritám města a doufám, že se vše podaří tak, jak máme naplánováno,“ dodal. Město odhaduje, že na rekonstrukci zmíněného parkoviště bude zapotřebí celkem 16 milionů korun, z toho dotace by měla být 8,8 milionů. Mělo by se jednat o dotační akci na výměnu nepropustných povrchů parkoviště, napomáhající zadržování vody v krajině. Předpokládaný výsledný počet parkovacích míst na tomto parkovišti by měl být 60 – 62 míst.


ideové schéma zkapacitnění parkoviště na Sadové.jpg


Ideové schéma zkapacitnění parkoviště


V posledních letech byla dokončena rozsáhlá investiční akce Parkování Štěpnice, při které na místním sídlišti vzniklo 188 parkovacích míst, a to vybudováním nových míst nebo rozšířením těch původních. Koncepční a projektová příprava na zlepšení situace v oblasti parkování probíhá jako součást komplexní obnovy také u sídlišť Východ a Jarošov – Louky.

Jak sídliště Východ, tak také sídliště Louky v Jarošově na počátku století prodělaly proces regenerace s navýšením počtu parkovacích míst, dnes však jejich kapacita silně nedostačuje. Na Východě byly při tehdejší regeneraci upraveny vnitrobloky, založen park před  školou a hlavně rekonstruovány ulice tak, aby se významně rozšířil počet parkovacích míst.

„Na druhou stranu však stále narůstá počet automobilů na jednu domácnost, ale i neochota obyvatel parkovat jinde, než v těsné blízkosti svého bydliště. O tom, kolik parkovacích míst schází, máme poměrně velmi přesný přehled, neboť jsme v uplynulých dvou letech nechali zpracovat podrobnou dopravně inženýrskou studii pro Sídliště Východ, která se věnuje výhradně dopravě v klidu,“ informoval starosta Blaha. Parkování je sice u obnovy jakéhokoliv městského prostoru pouze jednou z komponent, nicméně výstupy zmíněné studie mohou být využity jako výchozí podklady pro zadání komplexní regenerace sídliště.

Řešení otázky parkování na sídlištích zahrnuje neustálý boj s prostorem, legislativou, technickými předpisy, majetkovými vztahy a samozřejmě také s financemi. Je obtížné nalézt a zajistit vyvážený model, řešící skutečnou potřebu spojenou s dopravní obslužností. „Stejně jako na sídlišti Východ i jinde ve městě platí a bude platit přímá úměra: nová parkovací místo lze vybudovat jen a pouze na úkor jiného prostoru včetně zelených ploch. Proto je nutné věc řešit koncepčně, podobně jako v poslední době například na sídlišti Štěpnice,“ řekl starosta Stanislav Blaha.

V poslední době došlo k realizaci projektů regenerace veřejných prostranství na sídlištích 28. října a Na Rybníku a v běhu je příprava regeneračních projektů sídlišť ve Štěpnicích (1. etapa regenerace sídliště), Jarošově a na Východě.

Audio pro média: 2022-02-14 starosta Ing. Stanislav Blaha - parkoviště Východ.mp3, soubor typu mp3, (2,54 MB)

-JP-