Město rozdělilo první peníze na pomoc podnikatelům, kteří utrpěli ztráty kvůli nouzovému stavu

penize 2.jpg Rada města Uherské Hradiště schválila dne 24. září 2020 přidělení podpory 62 subjektům ze 4 milionové dotace, která je určena podnikatelům postiženým důsledky první vlny koronaviru. O zbylých 8 žádostech o podporu bude v říjnu rozhodovat zastupitelstvo města. Dohromady jde o rozdělení částky 1,6 milionu korun.

Zastupitelstvo města schválilo v květnu tohoto roku vyhlášení dotačního programu pro podnikatele, kteří v důsledku zavedení nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky kvůli šíření koronaviru museli zastavit svou činnost v oblasti poskytování služeb či výroby. Výše celkové částky určené na dotační program byla stanovena na 4 miliony korun. Příjemci podpory mohli být podnikatelé (fyzické i právnické osoby) podnikající na území města Uherské Hradiště, jejichž provozovny byly v době nouzového stavu uzavřeny. Žádosti mohli podnikatelé podávat do 21. srpna 2020.

„Do uvedeného termínu jsme obdrželi celkem 73 žádostí v hodnotě 1,75 milionu korun. V souladu se všemi kritérii bylo doporučeno vyhovět 70 žádostem o dotaci v celkovém objemu 1,6 milionu korun. Tři žádosti nebyly schváleny, protože nesplňovaly podmínky dotačního programu,“ uvedl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Pokud žádost o podporu nepřevýšila 50 tisíc korun, rozhodovala o jejím poskytnutí Rada města Uherské Hradiště (62 žádostí), nad hranici 50 tisíc bude o žádostech rozhodovat zastupitelstvo v měsíci říjnu (8 žádostí).

Protože prostředky do dotačního programu COVID-19 byly jako dočasně nepotřebné převedeny z peněžního fondu Fond rozvoje města, bude nevyužitý zůstatek převeden zpět na účet fondu k dalšímu využití.

Kromě zřízení dotačního programu Covid-19 se město Uherské Hradiště snažilo pomoci podnikatelům i jinými formami, zapojilo se do speciálního dotačního programu COVID – Nájemné, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a uspořádalo také veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude také určen ke zmírnění následků šíření nemoci Covid-19. 

-JP-