Město se chystá opravovat hradby na Dlouhé

IMG_20200220_125735.jpg Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám oznámit započetí prací na obnově části městských hradeb na ulici Dlouhá.

Stavební práce budou započaty 9. 4. 2020 a budou probíhat do konce měsíce září.

Nebude se jednat o nijak rozsáhlou stavební činnost, během prací nebude nijak omezena doprava ani chodci.

Žádáme občany, bydlící v této lokalitě (zejména v ulicích Dlouhá a Sloupského) o strpení provádění stavby a o pochopení. 

Děkujeme. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jakub Talák

T: 572 525 279
M: 605 203 071
E: Jakub.Talak@mesto-uh_cz