Město si zopakuje aukci bytů, ta první, předloni, se podařila

wkehfggfg.jpg Celkem 4 volné bytové a 1 nebytovou jednotku v objektu č.p. 1257-1260 na ulici J.E. Purkyně a Štěpnická prodá město Uherské Hradiště formou e-aukce. Zopakuje si tak elektronickou aukci 5 bytů na ulici Průmyslová z roku 2019, kterou město hodnotilo jako úspěšnou.

Výstavba objektu č. p. 1257-1260 na ulicích J. E. Purkyně a Štěpnická byla spolufinancována za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Nyní by měl být po uplynutí 20 leté lhůty, která byla stanovena v rámci příslušného dotačního titulu, převeden do osobního vlastnictví. Tento převod by měl být uskutečněn na základě uzavřených budoucích kupních smluv. V rámci zmíněného objektu se však nacházejí i jednotky, na které není uzavřena budoucí kupní smlouva, tyto byty by tedy měly být nabídnuty k převodu formou elektronické aukce. Konkrétně se jedná o 1 bytovou jednotku typu 3+kk, jednu bytovou jednotku typu 1+1 a o 2 bytové jednotky typu 1+kk a o nebytovou jednotku, která se nachází v přízemí objektu a má výměru 41,84 m2.

"Na dokončení převodu objektu do osobního vlastnictví nyní intenzivně pracujeme. Celkem se tedy jedná o 4 byty a jednu nebytovou jednotku, které budeme nabízet v elektronické aukci. Elektronická aukce by se měla uskutečnit nejspíše v měsíci září, a bude snahou města zajistit následné předložení ke schválení do říjnového zastupitelstva. V případě schválení prodeje jednotlivých bytových a nebytových jednotek by pak byly uzavřeny kupní smlouvy, uhrazena kupní cena a provedený zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí, tak, aby vše bylo uzavřeno ještě v průběhu roku 2021," popsal místostarosta Čestmír Bouda.

Město Uherské Hradiště si e-aukci premiérově vyzkoušelo v roce 2019, kdy prodávalo 5 bytových jednotek na ulici Průmyslová č. p. 911-913, a to ve spolupráci se společností AUDRA s.r.o. „Předloni jsme upustili od obálkové metody a poprvé zvolili cestu elektronické aukce, prodej proběhl úspěšně, byty se prodaly za celkovou hodnotu 8,9 milionu korun. Počet zájemců v jednotlivých termínech pořádání e-aukce byl nadprůměrný. Jako velmi úspěšný hodnotila prodej také pořádající společnost, podle které podobný počet zájemců a dražitelů je spíše výjimečný. Zájem zvyšuje také fakt, že zájemci vnímají město jako silného a důvěryhodného partnera," sdělil starosta města Stanislav Blaha.

AUDIO pro média - starosta Ing. Stanislav Blaha: 2021-07-20 Ing. Stanislav Blaha - e-aukce.mp3, soubor typu mp3, (2,48 MB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště