Město slavnostně předalo nový depozitář knihovny

IMG_7724.JPG Depozitář pro uložení desítek tisíc svazků knih postavilo město Uherské Hradiště. Zbrusu nová budova depozitáře přibyla k pobočce Knihovny B.B. Buchlovana v uherskohradišťských Mařaticích. Budova nahradí původní dnes již zcela nevyhovující prostory pro uložení knih v prostoru bývalých kasáren.

Stavba depozitáře navazuje na stávající budovu knihovny v Mařaticích. Provozně je budova depozitáře s objektem zdejší pobočky knihovny, ve které je zároveň depozit výměnného fondu pro další knihovny z bývalého okresu Uherské Hradiště, propojena.  Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou střechou. Půdorys je obdélníkový, a vyplňuje prostor vymezený hranicemi pozemků, které má město k dispozici.

V depozitáři je v současné době umístěno 16 regálů a druhá polovina půdorysné plochy je připravena jako rezerva pro umístění dalších 18 regálů. Výstavba byla zahájena v prosinci 2016 a dokončena byla ke konci měsíce září. Součástí akce byla i výstavba přilehlého parkovacího stání na ulici Školní. Cena byla 5,1 milionu korun.

"Vzhledem ke svažitému terénu a zatrubněnému mařatskému potoku, který prochází pod stavbou, zde bylo samotné založení stavby velmi složité, nicméně dílo se podařilo a my jsme rádi, že můžeme knihovně tyto prostory poskytnout,“ řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Stěhování knih do depozitáře právě probíhá. Již nyní je jich v regálech uloženo několik tun.

IMG_7730.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz