Město spustilo Portál občana, místo cesty na úřad vyřídíte spoustu věcí od počítače

kwejrgkuu.jpeg Se začátkem prázdninového období přešel do ostrého provozu Portál občana města Uherské Hradiště, který poskytuje možnost online komunikace mezi občanem a úřadem. Město Uherské Hradiště se tímto připojuje k trendu současné doby v digitalizaci služeb občanům. Nová aplikace je rovněž integrována do Portálu veřejné správy.

Portál občana poskytuje občanům možnost elektronicky řešit konkrétní životní situace a poskytuje přehled o stavu jejich vyřízení. Zobrazí aktuální přehled závazků občana vůči městu a prostřednictvím platební brány umožní úhradu těchto závazků. Veškeré informace poskytované Portálem občana však závisí na způsobu přístupu k této aplikaci.

 Služby, které portál poskytuje

-       Veřejná část obsahuje seznam životních situací rozdělených do logických skupin včetně odkazů na požadované formuláře a na popis jednotlivých situací. Vyplněné formuláře může občan doručit na úřad osobně, poštou nebo elektronicky - využitím nabídky ePodání. Prostřednictvím platební brány je umožněno uživateli uhradit své závazky i bez předchozí registrace.

-       V neveřejné části získá občan navíc přístup k dalším službám založeným na registraci v systému a tím jednoznačné identifikaci uživatele. Na základě registrovaného přístupu se občanovi nabízí další online formuláře s automaticky předvyplněnými údaji o přihlášené osobě a s možností sledovat aktuální stav vyřízení těchto podání. Zpřístupní se mu Osobní účet poskytující informace o závazcích včetně informace, zda již byly uhrazeny. Úhradu závazků je možné provést prostřednictvím Platebního portálu. Zaregistrovaný uživatel si může zobrazit informace k volbám, nebo využít online služeb Portálu veřejné správy.

Kde Portál občana najdete?

Na Portál občana můžete přistoupit buď z webových stránek města, nebo přímo na adrese https://obcan.mesto-uh.cz.

Jak se můžete zaregistrovat?

Registrace do Portálu občana není nijak složitá. Můžete ji provést využitím Identity občana (např. eObčanky), pomocí formuláře na Portálu občana nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo nám. 19. Podrobné informace o jednotlivých postupech registrace naleznete buď přímo v Portálu občana (menu O portálu), nebo na webových stránkách města.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radomíra Šipková

T: 572 525 148
M: 739 488 434
E: Radomira.Sipkova@mesto-uh_cz