Město Uherské Hradiště dokončilo obnovu kostelních varhan v Mařaticích

Varhany - kostel - Mařatice (2).JPG V měsíci listopadu bylo dokončeno restaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích. Základním cílem obnovy asi 170 let starého nástroje bylo komplexní scelení varhan v duchu jejich původního stavitele, varhanáře Antonína Salingera.

Potřeba obnovy varhan byla známa již několik let. Varhany již vykazovaly řadu funkčních i estetických vad, proto byly vloni rozebrány z důvodu restaurátorského průzkumu. Průzkum varhanního nástroje i varhanní skříně byl podkladem pro vypracování restaurátorských záměrů. K jejich schválení orgánem státní památkové péče došlo v loňském roce. Útvar městského architekta na uherskohradišťské radnici mohl následně v prosinci 2021 zadat veřejnou zakázku na restaurování této památky.

„U záměru restaurování varhan se nejednalo pouze o odstranění vad, ale o zachování nástroje a o jeho celkovou obnovu. To je pro město velmi cenné, protože takový doklad historie, jako jsou varhany, má pro budoucnost mnohem větší hodnotu, než je ta vyčíslitelná penězi. Doufáme, že obnovený nástroj bude další desítky let dobře sloužit a že bude lidem přinášet radost a povznášející pocit, kdykoliv zaslechnou jeho majestátní tóny,“ uvedla místostarostka města Pavlína Jagošová.

Práci provedl zkušený varhanář a restaurátor Petr Stehlík z Hodonína. Jeho snahou bylo navrátit nástroji nejen jeho původní vzhled, ale hlavně dokonalou funkčnost a krásný zvuk. Navíc spolupracoval s restaurátorem Dušanem Rohlíkem, který se postaral o dřevěnou varhanní skříň. Varhany v mařatickém kostele patří k těm menším, mají celkem 315 píšťal, největší z nich má objem přibližně 7 litrů. Náklady na restaurování byly téměř dva miliony korun.

Varhany jsou movitou kulturní památkou, umístěnou do kostela při jeho obnově v letech 1850 až 1858. Jejich autorem je zdounský varhanář Antonín Salinger a zdejší varhany jsou zřejmě poslední dochované z jeho dílny. Podle donátorské desky umístěné na zdi kostela proběhla v roce 1933 díky rodině Stanclově rekonstrukce nástroje. Další technické prvky byly měněny v závěru 20. století.


Varhany - kostel - Mařatice (4).JPG


Varhany byly v letošním roce uvedeny do funkčního stavu s přispěním dotace z Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje ve výši 300 tisíc korun.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož vznik se datuje mezi léty mezi léty 1610-1614, a který tvoří dominantu městského hřbitova, je hodnotnou, pozdně renesanční stavbou s některými raně barokními formami. Kostel byl několikrát opravován, poslední oprava v jeho novodobé historii probíhala od roku 2008. Bylo provedeno statické zajištění, vybudován systém sanace vlhkosti zdiva včetně nové odvětrávací konstrukce podlahy. V roce 2012 došlo k opravě střešní krytiny, fasády, oken a dveří, o rok později byly dokončeny vnitřní omítky, výmalba a také úprava prostranství před kostelem včetně restaurování litinového kříže. Celkové náklady na opravu si vyžádaly 10 milionů korun.


Kostel Nanebevzetí Panny Mari v Mařaticích.JPG


Varhany budou oficiálně uvedeny do provozu a představeny 3. adventní neděli 11. prosince. Slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích spojená s žehnáním nově zrestaurovaných varhan se bude konat ve 14:00 hodin.  Bohoslužbu bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze.


cz-zk.jpg