Město Uherské Hradiště má dvě Památky roku, z nich jedna je třetí v republice

Knihovna B. B. Buchlovana (9).jpg Uherské Hradiště opět potvrdilo své výjimečné postavení v oblasti ochrany kulturního dědictví. V soutěži Památka roku 2022 město vyhrálo v rámci Zlínského kraje s opravou bývalé židovské synagogy a také s restaurováním varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti – Mařaticích. V celostátním kole dokonce obnova varhan získala Uherskému Hradišti 3. místo.

Výsledky celostátního kola soutěže Památka roku byly vyhlášeny v úterý 21. března v Praze.

"Máme ohromnou radost. Krajská vítězství v kategoriích malá i velká památka i třetí místo v republice považuji za velký úspěch. Potvrzuje se tím, že město Uherské Hradiště je v péči o historické památky velmi aktivní a úspěšné. Udržet naše kulturní dědictví v dobré kondici pro další generace vnímám jako naši povinnost,“ prohlásil starosta města Stanislav Blaha.


Památka roku 2022.jpg


V kategorii do 2 milionů korun získalo město titul krajského vítěze a k tomu třetí místo v republice za obnovu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Základním cílem obnovy asi 170 let starého nástroje bylo komplexní scelení varhan v duchu jejich původního stavitele, varhanáře Antonína Salingera. Varhany byly oficiálně uvedeny do provozu a požehnány 11. prosince 2022 při bohoslužbě celebrované biskupem Mons. Josefem Nuzíkem.

„Proces restaurování varhan dokončilo město Uherské Hradiště v listopadu loňského roku. Zásadní rekonstrukce varhan vrátila kostelu nejen nástroj ve stavu blízkém jeho původní podobě, ale také důstojnou zvukovou atmosféru,“ připomněla místostarostka města Pavlína Jagošová.


Varhany - kostel - Mařatice (2).JPG


V kategorii oprav nad dva miliony korun se městu podařilo také získat titul krajského vítěze. A to za opravu bývalé židovské synagogy, jedné ze stěžejních historických památek města, ve které sídlí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Opravu radnice dokončila v listopadu 2022. Základem obnovy budovy se stala oprava fasády, včetně její barevnosti, která se změnila z růžové na šedomodrou. Práce na fasádě zahrnovaly opravu poškozených omítkových ploch a nové barevné řešení fasády, ale také opravy klempířských prvků a dešťového svodu. Při opravách se dostalo i na repasování oken. K akci patřilo rovněž předláždění části chodníku na severní straně objektu. Akce za 5,17 milionu korun byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR, z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, dotace činila 770 tisíc korun. Bývalá židovská synagoga, která je nemovitou kulturní památkou, byla postavena v roce 1875.


Knihovna BBB.JPG


„Na úrovni kraje město už vyhrálo opakovaně, nejnověji vloni s restaurovaným křížem u kaple sv. Rocha, v roce 2019 pak s rekonstrukcí výklenkové kapličky poblíž mařatického hřbitova,“ vypočítala místostarostka Jagošová (na snímku). 


Památka roku 2022 A.jpg


Soutěž Památka roku, kterou každoročně organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, je jednou z forem podpory obnovy kulturního dědictví a dělí se na kategorie podle nákladů na obnovu – malá, do dvou milionů a velká, nad dva miliony korun Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (věci nemusí být „kulturními památkami“ dle zákona). Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, jakož i brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany a jiné umělecko-řemeslné předměty

Do soutěže za rok 2022 se přihlásilo celkem 45 objektů ze 14 krajů: 19 v 1. kategorii (malá - rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH), 26 ve 2. kategorii (velká - rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Celostátní výsledky, Památka roku 2022

1. kategorie

1.místo: Špýchar v areálu usedlosti č. p. 6 – Myštice

2.místo: Rodný dům Sigmunda Freuda - Příbor

3.místo: Varhany z kostela Nanebevzetí Panny Marie - Uherské Hradiště

2. kategorie

1.místo: Kumpánova zahrada - park Benar - Slaný

2.místo: Hrobka rodiny Brass - Dolní Podluží

3.místo: Kostel sv. Petra a Pavla se hřbitovem – Strýčice

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz