Město Uherské Hradiště nabízí výhodný úvěr

pex.jpg Požádejte město Uherské Hradiště o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení a opravujte nebo rekonstruujte svoji nemovitost za výrazné finanční pomoci města.

Základní informace: 

 1. žadatel musí být vlastníkem obytné budovy, bytu, zahrady či rekreačního objektu, na který úvěr žádá
 2. úvěr se poskytuje max. do výše 80% nákladů na opravu (max. však do výše 500 tis. Kč)
 3. úroková sazba se odvíjí od ročního PRIBORU ČNB, splatnost úvěru je 6 let
 4. zajištění úvěru je možné nemovitým majetkem nebo dvěma ručiteli (u žádostí do 50 tis. Kč jedním ručitelem)

 

Způsob podání žádosti o úvěr:

Žádosti o úvěr na I. pololetí 2019 přijímá Městský úřad v Uherském Hradišti nejpozději do 17. 12. 2018 na předepsaném formuláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru Městského úřadu v Uherském Hradiště, dveře č. 333, (u Ing. Hájkové, tel. 572 525 211) nebo také na internetových stránkách www.mesto-uh.cz.

Mimo vyplněné žádosti je nutné předložit:

 • doklad o vlastnictví opravované obytné budovy nebo bytu (výpis z LV, ne starší 3 měsíců, lze požádat o jeho vystavení na podatelně městského úřadu)
 • stavební povolení, případně jiný doklad o přípustnosti opravy či rekonstrukce, vystavený stavebním úřadem
 • přehled veškerých závazků žádajícího
 • potvrzení o výši příjmu žadatele i ručitelů
 • při zajištění úvěru jinou nemovitostí výpis z LV. U úvěru od 300 tis. Kč i doklad o pojištění zastavované nemovitosti
 • zjednodušený rozpočet na prováděné práce
 • výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby)
 • prohlášení žadatele, že nemá žádné dluhy vůči městu Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu