Město Uherské Hradiště nařizuje nosit roušky nebo jiné ochranné pomůcky

IMG_2813.JPG Vážení občané, od středy 18. března 2020 až do odvolání bude platit nařízení města Uherské Hradiště o povinnosti nosit ochranné pomůcky ke snižování rizika dalšího rozšíření nákazy novým koronavirem.

Město Uherské Hradiště

nařizuje:

Každá osoba je povinna při pohybu na území města Uherské Hradiště zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2).

Nařízení je platné počínaje dnem 18. 3. 2020 00:00 hodin až do odvolání.

Pohybem na území města se rozumí pohyb umožněný v článku I. usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215 publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb. 

Dodržování nařízení města bude kontrolovat Městská policie Uherské Hradiště.

„Vážnost situace si toto nařízení města o povinnosti nosit roušky nebo jiné prostředky k ochraně sebe i ostatních vyloženě žádá. V žádném případě nám nejde o represi, ale o eliminování rizika šíření nákazy mezi obyvateli Uherského Hradiště. Jde o to na maximum zvýšit ochranu obyvatel zejména tam, kde je vyšší koncentrace lidí, tedy v obchodech,  prostředcích MHD a na podobných místech," sdělil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha

Město Uherské Hradiště dále:

doporučuje:

osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

zřizuje:

Telefonické linky pro občany v karanténě a pro pomoc seniorům k zabezpečení základních životních potřeb, nákupům potravin či léků.  Podrobnosti jsou uvedeny na webu města www.mesto-uh.cz, pod záložkou Covid – 19. Linky fungují denně od 7:00 do 19:00 hodin a to na číslech: 605 203 016 nebo 730 812 527.

Dokument nařízení v PDF : narizeni_1-2020__5sp (1).pdf

 -JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz