Město Uherské Hradiště obnovilo další památky

Za podpory Ministerstva kultury České republiky a Zlínského kraje se městu Uherské Hradiště podařilo zrekonstruovat další dvě sakrální památky - Boží muka v městské části Rybárny a kříž v Jarošově Na Návsi.

Město Uherské Hradiště obnovilo další sakrální památky. 

Boží muka v Rybárnách 

Z programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP byly v letošním roce restaurovány tři obrazy se sakrálními výjevy z božích muk v Rybárnách. Práce v hodnotě 125.000 Kč provedla akademická malířka Vendula Látalová z Litomyšle. Dotace z Ministerstva kultury činila 100.000 Kč. 

Malba byla zestárlá, zkřehlá a místy zvednutá od povrchu. V rámci restaurování došlo k fixaci uvolněných částí k povrchu, ošetření desky proti rezavění, poté došlo k odstranění nečistot a laických přemaleb a následně byla malba vyretušována a opatřena vrstvou s ochranou proti UV záření a proti vlhkosti.

Stavební obnovou prošlo i samotné tělo božích muk. Práce spočívající v sanaci vlhkosti, položení nové dlažby v bezprostředním okolí, opravě kovových prvků, přesklení vitrín, provedení obnovy omítky a položení nové krytiny provedla firma Stavspektrum z Uherského Hradiště. Náklady na stavební obnovu v celkové výši 84.000 Kč hradilo město.

 

Celková obnova byla dokončena v polovině října vložením restaurovaných obrazů do výklenků božích muk.

bozi muka


 
Kříž v Jarošově Na návsi 

Z Fondu Zlínského kraje získalo město Uherské Hradiště dotaci ve výši 42.000 Kč na obnovu kříže v Jarošově Na Návsi. Poté, co město Uherské Hradiště přispělo 43.000 Kč ze svého rozpočtu, mohl být kříž z roku 1901 očištěn, zbaven mnoha vrstev starých nátěrů. Restaurátor Filip Slezák z Bohuslavic u Zlína odstranil nevhodné cementové vysprávky a chybějící části domodeloval umělým kamenem. Povrch poté ošetřil prostředkem pro zpevnění kamene, barevně sjednotil a napustil hydrofobním prostředkem. Drobné detaily restaurátor pozlatil 24karátovým plátkovým zlatem.

 

Kříž se skládá z podstavce se soškou Panny Marie ve výklenku, středové části s reliéfem kalichu a samotného kříže s tělem Krista. Ze zadní strany se dovídáme, že počátkem minulého století byl pořízen nákladem obce a dobrodinců.

 Akce se uskutečnila za podpory Zlínského kraje.

 

Logo Zlínský kraj