Město Uherské Hradiště ocenilo své pedagogy

IMG_8042.JPG Tradiční poděkování a ocenění za práci pedagogů a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží se ve čtvrtek 27. dubna uskutečnilo v Uherském Hradišti. Učitelé a další pracovníci ve školství byli podobně jako v předchozích letech oceněni v několika kategoriích. Za svou záslužnou práci si ze slavnostního odpoledne v prostorách Reduty odneslo ocenění celkem 25 pedagogických osobností.

Oceněni byli jak pracovníci škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště, tak i pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště a dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží.

Odborná komise vybrala na základě doručených nominací celkem 25 pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Ocenění se v Uherském Hradišti letos konalo již po patnácté.

Slavnostní odpoledne doprovodil slovem herec a moderátor David Vacke. Celý program byl zpestřen několika kulturními vystoupeními. V těch se představil herec a zpěvák David Macháček s klavírním doprovodem Pavly Markové a taneční skupiny studentek pod vedením Lenky Kraváčkové. Scénický tanec předvedly studentky Gymnázia Uherské Hradiště a ZUŠ Staré Město, choreografie inspirované světovým flashmobem se zhostily studentky 2. ročníku uherskohradišťského gymnázia.

Ceny oceněným předávali členové vedení města v čele se starostou Stanislavem Blahou. Ten se netajil tím, že město může být na své pedagogy právem pyšné. 

„Práce učitelů je mimořádně důležitým prvkem pro město i celou naši společnost, protože právě naše děti budou jednou tvořit budoucnost nás všech. Jsou to učitelé, kdo pomáhá dětem rozvíjet jejich schopnosti, kdo jim spolu s rozvojem znalostí dává také základy komunikace, spolupráce, tolerance a respektu ke druhým. Kromě toho v dětech podporují rozvoj kreativity a sebevyjádření, schopností a dovedností, které jsou důležité pro úspěšný život v dnešní společnosti. Pedagogům patří velký obdiv,“ vyjádřil se starosta.


IMG_8028.JPG


Návrhy na ocenění podávají každoročně ve stanovené lhůtě zejména ředitelé, školské rady či pedagogické kolektivy škol a školských zařízení zřízených městem. Dále to mohou být členové Komise pro vzdělávání Rady města Uherské Hradiště, ale i ostatní pedagogická i nepedagogická veřejnost.

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 6 základních škol. Z mateřských škol je 10 škol sloučeno v jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Uherské Hradiště - Svatováclavská. Další 2 mateřské školy (na ulici Větrná a v Jarošově) jsou součástí sloučených subjektů základních škol.

Přehled oceněných:
Kategorie VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST

1.         Mgr. Jana Hrabalová              učitelka 1. st.   ZŠ Za Alejí

2.         Mgr. Eva Martyčáková           učitelka 1. st.   ZŠ T.G.Masaryka

3.         Miroslava Matoušková           vychovatelka   ZŠ Sportovní

4.         Zuzana Mikovičová                učitelka MŠ      MŠ Svatováclavská

5.         Mgr. Iva Potyková                  učitelka 1. st.   ZŠ UNESCO

6.         Marcela Šáchová                   učitelka MŠ      MŠ Svatováclavská

7.         Mgr. Vendula Vlachynská      učitelka 2. st.   ZŠ Sportovní

Kategorie VYNIKAJÍCÍ ZAČÍNAJÍCÍ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK

1.         Mgr. Tereza Blahová             školní psycholožka ZŠ UNESCO

2.         Mgr. Michaela Jančová         učitelka 2. st.  ZŠ Za Alejí

3.         Mgr. Martina Nuzíková          učitelka 2. st.  ZŠ Za Alejí

Kategorie ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V PEDAGOGICKÉ PRAXI

1.         RNDr. Zdenka Jinková         učitelka 2. st.  ZŠ a MŠ Větrná

2.         Mgr. Alena Rumíšková         učitelka 1. st.  ZŠ UNESCO

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště

1.         Mgr. Sylva Gabrielová            učitelka           Gymnázium Uherské Hradiště

2.         Mgr. Lenka Galušková            učitelka           ZŠ a MŠ Palackého

3.         Ing. Ladislav Hamřík               učitel                MESIT střední škola

4.         Mgr. Magdalena Kallusová     učitelka           OA, VOŠ a JŠ

5.         Ing. Vanda Klennerová           učitelka           OA, VOŠ a JŠ

6.         Mgr. Alena Koníčková            učitelka           SŠPHZ

7.         Mgr. Jana Leciánová              učitelka Gymnázium Uherské Hradiště

8.         Mgr. Veronika Leštinská         učitelka           OA, VOŠ a JŠ

9.         Ing. Bc. Marcela Mrázková    učitelka           MESIT střední škola

10.       PhDr. Jarmila Procházková    učitelka           SUPŠ

11.       Miroslava Veselá                    pedagog-muzikoterapeut   ZŠ a MŠ, Šafaříkova

12.       Mgr. Magdalena Zlomková    učitelka           ZŠ a MŠ, Šafaříkova

 Dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží

1.         Andrea Juřenová                   pedagog volného času           DDM