Město Uherské Hradiště oslavilo 100. výročí vzniku republiky

IMG_20181028_170326.jpg V den státního svátku Den vzniku samostatného československého státu 28. října uctili položením kytic k pomníku Obětem I. světové války na Komenského náměstí, spolu s veřejností, představitelé města Uherské Hradiště, členové rady a zastupitelstva města, zástupci Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků a České obce sokolské a další hosté.

Telegram o vyhlášení samostatného Československého státu byl tehdejšímu starostovi Františku Benešovi doručen 28. října v pozdních večerních hodinách do vinného sklepa v Mařaticích. Starosta ihned svolal městskou radu. Vzápětí byly natištěny a vylepeny plakáty, takže hned ráno 29. října se nová zvěst o vzniku republiky dostala na veřejnost.

Událostem ve městě se věnoval také starosta města Stanislav Blaha ve svém slavnostním proslovu:

„Všude ve městě panovala radost a 29. října už po 8. hodině ráno bylo město plné lidí. Někteří samozřejmě novým zvěstem o nové republice, o vyhlášení samostatnosti, nemohli uvěřit, ale když zavlály prapory na radnici, uvěřili i poslední pochybovači."  

Starosta však srovnal také s dneškem: „Přestože naším úkolem není cokoliv hodnotit, názorných příkladů, kam se za oněch 100 let ubrala politická kultura i obecné vnímání kultury národa jako takové, máme kolem sebe bohužel dostatek. Věřím ale, že vždy je možné začít u sebe sama a všechno cenné, co nám odkázala první československá republika brát jako základ, na kterém je vždy možné začít znovu stavět. Hodnoty jako parlamentní demokracie a právní stát, mezilidské hodnoty vycházející z podstaty humanity, tolerance, slušnost, ale i ochota, zájem a inciativa jsou tím, co by mělo kolovat v krvi každého z nás,“ vyznal se starosta ve své řeči k občanům.

 Slavnostní akt k 100. výročí založení republiky hudebně doprovodil smíšený pěvecký sbor Svatopluk.

V odpoledních hodinách se představitelé města v čele se starostou Stanislavem Blahou spolu s některými členy místních komisí poklonili památce obětí I. světové války na pietních místech ve všech městských částech Uherského Hradiště. Květiny položili také k obnovenému Památníku obětem světových válek na hřbitově v Mařaticích, který byl vztyčen právě k letošnímu výročí.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz