Město Uherské Hradiště pokročilo dál v bezbariérovosti

20170828_152627.jpg Úsek mezi autobusovým nádražím a ulicí Františkánská už nezpůsobí žádné problémy při pohybu osob s omezenou pohyblivosti nebo se zrakovým postižením. V období od dubna do srpna letošního roku se původní chodníky na trase změnily na moderní plochy, poskytující komfortní pohyb všem pěším, včetně maminek s kočárky, malých dětí či starších osob.

Jedná se o další úsek plánovaného bezbariérového propojení sídliště Štěpnice a Mojmír s centrem města, až po autobusové nádraží.  „Letos realizované opravy chodníků byly vedeny ve směru od autobusového nádraží po ulici Františkánskou a končí na počátku ulice Josefa Stancla,“ popsal trasu místostarosta města Zdeněk Procházka.

20170828_152534.jpg

Byla provedena rekonstrukce celého chodníku od budovy nádraží podél ulice Obchodní, kde vznikl zpomalovací práh a došlo k opravám části křižovatky ulic Obchodní a Hradební, kde je také nové veřejné osvětlení přechodu pro chodce.  Další úpravy se týkaly mimořádně frekventovaného průchodu polyfunkčním domem z Hradební ulice na Františkánskou, na které byl rovněž vystavěn zpomalovací práh.

20170828_152439.jpg

„Celkové náklady činily asi 3,3 milionu korun, poměrně významně nám ale pomůže státní dotace z fondu dopravní infrastruktury, která tvoří třetinu nákladů. A na výměnu dlažby v průchodu polyfunkčního domu nám byl poskytnut dar 250 tisíc korun od vlastníka nemovitosti, společnosti KRODOS SERVIS a.s.,“ popsal náklady starosta města Stanislav Blaha 

Uvedený úsek je již druhým na celé trase mezi centrem města a Štěpnicemi, který se podařilo opravit. Před necelými 2 lety se uskutečnila první část akce na opačné straně celé trasy, když prošla zásadními opravami celá ulice Husova. 

Státní fond dopravní infrastruktury

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz