Město Uherské Hradiště si připomíná 28. říjen 1918

IMG_20201027_145608.jpg Oslavy vzniku samostatného Československa, tak jak je občané města Uherské Hradiště každoročně znají, se letos kvůli pandemii koronaviru nekonají. Přesto jsou u Památníku obětem 1. světové války na Komenského náměstí umístěny věnce, aby každý občan mohl uctít památku Dne vzniku samostatného československého státu sám za sebe.

V předvečer nebo přímo v den státního svátku si veřejnost spolu s představiteli města Uherské Hradiště, zástupci Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků a hosty z řad České obce sokolské či armády připomíná dějinné události vzniku republiky každoročně. Letošní slavnostní akt však bylo nutné, vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády, zrušit.

„Letos nás uzamkla pandemie v našich domovech, což vnímám jako paradoxní protipól oněch významných dějinných událostí, které oslavujeme. Zatímco při nich lidé vyráželi na náměstí a do ulic, dnes je riskantní i společný zpěv české a slovenské hymny. Je to trochu smutné, že vzájemnost, kterou nyní velebíme, dostává ještě úplně jiný rozměr, než který bychom si přáli. Doufám, že si dokážeme vzít příklad z našich předků, kteří právě díky vzájemnosti a schopnosti se sjednotit vyhráli dlouhý boj o samostatnost,“ vyjádřil se starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Československý stát vznikl dva týdny před koncem první světové války. Kronika města Uherské Hradiště vypráví: „Telegram se zprávou o vzniku republiky přišel ve večerních hodinách na nádraží, starostovi Františku Benešovi byl doručen do vinného sklepa v Mařaticích, kde právě dlel se svými přáteli. Po přípitku s přáteli na zdar republice se vrátil do města, kde bylo v Měšťanské besedě sestaveno provolání, které ještě v noci tiskař Karel Novotný vytisknul a bylo vylepeno, aby oznamovalo tuto zprávu obyvatelům.“  Následujícího dne navečer se velký dav lidí shromáždil také v městském parku, odkud se vydal průvodem před radnici. Odtud k lidem promluvil tehdejší starosta František Beneš a některé další osobnosti města. Po provolání slávy novému státu a prezidentovi Masarykovi se zástup v klidu rozešel.


IMG_20201027_145642.jpg


Z pohledu historie i vzhledem ke své geografické poloze je Uherské Hradiště vnímáno jako jedno z významných center česko-slovenské vzájemnosti.  Také proto si každoročně připomíná odkaz tisíců Slováků a Čechů, účastníků prvního zahraničního i domácího odboje. V průběhu války proti habsburské monarchii vstoupilo 116 našich občanů do ruských, italských a francouzských legií a bojovalo za samostatnost se zbraní v ruce.

K oficiálnímu vyhlášení samostatnosti Československa došlo dne 28. října roku 1918 na Václavském náměstí v Praze a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.

IMG_20201027_145542.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz