Město Uherské Hradiště si připomíná 28. říjen 1918

1 (2).JPG Den vzniku samostatného československého státu uctili v předvečer státního svátku položením kytic k pomníku Obětem I. světové války na Komenského náměstí spolu s veřejností představitelé města Uherské Hradiště, členové rady a zastupitelstva města, i zástupci Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků, České obce sokolské, Skautů a Sboru dobrovolných hasičů. Vzpomínkový akt hudebně doprovodil pěvecký sbor Svatopluk.

„To cenné, co nám odkázala první československá republika, jsou také hodnoty, o které usilovali Masaryk a Štefánik. Na nich je možné stavět i dnes. Také my máme zodpovědnost pokračovat v budování lepší budoucnosti pro naše děti a vnuky. Demokracie a svoboda nejsou jen prázdnými slovy. Jsou darem, který jsme převzali od těch, kdo tady byli před námi. A v dnešní době by měly být také naším společným cílem, který nás spojuje a tvoří naši identitu,“ řekla ve svém proslovu místostarostka města Pavlína Jagošová.


2 (2).JPG


K oficiálnímu vyhlášení samostatnosti došlo dne 28. října roku 1918 na Václavském náměstí v Praze. Československý stát vznikl dva týdny před koncem první světové války. 

Telegram se zprávou o vzniku republiky přišel 28. října 1918 ve večerních hodinách na uherskohradišťské nádraží, starostovi Františku Benešovi byl doručen  do vinného sklepa v Mařaticích. Brzy poté bylo v Měšťanské besedě sestaveno provolání, které ještě v noci tiskař Karel Novotný vytisknul, a bylo vylepeno, aby se zpráva co nejdříve dostala k obyvatelům města. Poté, co se zpráva o rozpadu monarchie a vzniku Československa 29. října v ranních hodinách rozšířila mezi obyvatele města, probíhaly po celý den spontánní oslavy.

Město si při vzpomínkovém aktu připomnělo ještě jedno výročí - pamětní deska na pomníku Obětem I. světové války na Komenského náměstí byla odhalena 28. 10. 1923. Zhotovena byla z bronzu zrušeného pomníku císaře Františka Josefa I. ve Smetanových sadech firmou V. Mašek, první pražská umělecká slévárna v Praze-Karlíně, podle návrhu Rudy Kubíčka a sádrového modelu Václava Amorta.


1.JPG

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz