Město Uherské Hradiště si váží svých pedagogů, dostali ocenění

IMG_6717.JPG Každoroční oceňování nejlepších pedagogických pracovníků z uherskohradišťských škol a školských zařízení je v Uherském Hradišti již tradicí. To letošní se uskutečnilo 21. dubna ve velkém sále Reduty, kdy 25 učitelů a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží převzalo z rukou členů vedení města svá ocenění.

Odborná komise vybrala na základě doručených nominací celkem 25 pedagogických osobností. Oceněni byli jak pracovníci škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště, tak i pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště a dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží. Oceňování pedagogů se v Uherském Hradišti konalo již po čtrnácté.

Slavnostní odpoledne doprovodil slovem herec a moderátor David Vacke. Celý program byl zpestřen několika kulturními vystoupeními, při kterých se představili studenti 4. ročníku uherskohradišťského gymnázia, herci Tomáš Šulaj a Pavel Majkus s písněmi z muzikálů, a také skupina aerobiku Bella Ciao. Ceny oceněným předávali členové vedení města v čele se starostou Stanislavem Blahou.

„K pedagogům cítím velký obdiv a ti nejlepší si ocenění určitě zaslouží. Dělat tuto práci je mimořádně těžký úkol a zdaleka ne každý může v tak náročné činnosti uspět. Učitelé, kteří to zvládají s grácií, s humorem a nadhledem, zůstávají žákům a studentům zpravidla v paměti po celý život. Do budoucnosti jim přeji všechno dobré a hodně sil,“ vyjádřil se starosta.

Návrhy na ocenění podávají každoročně ve stanovené lhůtě zejména ředitelé, školské rady či pedagogické kolektivy škol a školských zařízení zřízených městem. Dále to mohou být členové Komise pro oblast vzdělávání Rady města Uherské Hradiště, ale i ostatní pedagogická i nepedagogická veřejnost.

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 6 základních škol. Z mateřských škol je 10 škol sloučeno v jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Uherské Hradiště - Svatováclavská. Další 2 mateřské školy (na Větrné a v Jarošově) jsou součástí sloučených subjektů základních škol.

Přehled oceněných:

Kategorie VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST

1. Ivona Kočířová, učitelka, MŠ MŠ Svatováclavská
2. Eva Križanová, učitelka, MŠ MŠ Svatováclavská
3. Mgr. Šárka Pagáčová, učitelka, 1. st. ZŠ Sportovní
4. Mgr. Jan Remeš, učitel 2. st. + zástupce řed., ZŠ UNESCO
5. Ing. Gabriela Řádková, učitelka 2. st., ZŠ a MŠ Větrná

Kategorie VYNIKAJÍCÍ ZAČÍNAJÍCÍ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK

1. Bc. Anežka Dohnalová, učitelka MŠ, MŠ Svatováclavská
2. Mgr. Andrea Donátková, učitelka, 1. st. ZŠ Za Alejí
3. Mgr. Pavla Holomková, učitelka MŠ, MŠ Svatováclavská
4. Mgr. Martin Janečka, učitel 2. st., ZŠ UNESCO
5. Mgr. Markéta Kramárová, učitelka 1. st., ZŠ Za Alejí
6. Mgr Jana Urbancová, učitelka 1. st., ZŠ a MŠ Větrná

Kategorie ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V PEDAGOGICKÉ PRAXI

1. Helena Prchlíková, učitelka MŠ, ZŠ a MŠ Jarošov
2. Mgr. Eva Tomaštíková, učitelka 2. st., ZŠ Sportovní

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště

1. Mgr. Romana Gajdošíková, učitelka, ZŠ a MŠ UH, Šafaříkova
2. Mgr. Karel Jindra, učitel, OA, VOŠ a JŠ
3. Mgr. Kateřina Kuncová, učitelka, Gymnázium
4. Ing. Tereza Přikrylová, učitelka, OA, VOŠ a JŠ
5. Eva Pummerová, učitelka, SŠPHZ
6. Jaromíra Slívová, učitelka, SUPŠ
7. Mgr. Jana Skříčková, učitelka, OA, VOŠ a JŠ
8. Mgr. Olga Strašáková, učitelka, ZUŠ
9. Mgr. Marie Šiková,učitelka, SŠPHZ
10. Mgr. Jakub Tomala, učitel, Gymnázium

Dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží

1. Dagmar Čechmánková, cvičitelka, T. J. Sokol
2. Martina Škrabalová, exter. pracovník - cvičitelka, DDM

-JP-