Město Uherské Hradiště v novém vizuálním stylu

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na zasedání dne 13.06.2016 schválilo grafický manuál města a s tím související nový vizuální styl.

Jak jsme Vás průběžně informovali, město Uherské Hradiště vyhlásilo dvoukolovou veřejnou zakázku na zpracování grafického manuálu města, která byla vypsána dne 01.07.2015 a ukončena 15.12.2015. Ze 33 došlých návrhů byl nakonec vybrán a schválen radou města návrh firmy Dynamo design s. r. o. z Prahy, se kterou se začaly „dolaďovat“ drobné úpravy a vlastnická práva. 

Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace na veřejnosti. Jeho kvalitní zpracování spoluvytváří a podporuje image moderního města a zvyšuje povědomí o jeho existenci a charakteru. 

Grafický manuál obsahuje soubor pravidel a předpisů pro vytváření fungujícího a jednotného vizuálního stylu prostřednictvím konkrétních grafických výstupů. Dlouhodobé dodržování stanovených pravidel a zásad vede k vybudování povědomí o značce jako důvěryhodném produktu. 

Bližší důvody, proč ke změně grafické značky došlo a co všechno k tomu město vedlo, zde byly již popsány, a pro zjednodušení jsou uvedeny níže v sekci "související odkazy".

A tak začíná nová éra, která začne postupně rozvíjet proces důstojnější a reprezentativnější jednotné vizuální prezentace města. Pevně věříme, že se Vám tato změna bude líbit.

Pozn. Město je zároveň majitelem domény www.srdceslovacka-uh.cz.

Veškerá práva vyhrazena městu Uherské Hradiště. Šíření grafické značky je možné pouze se souhlasem Rady města Uherské Hradiště.Útvar městského architekta, červen 2016