Město Uherské Hradiště znovu oceňovalo pedagogické pracovníky

4.JPG Již po třinácté se v Uherském Hradišti ve čtvrtek 18. listopadu uskutečnilo slavnostní předání ocenění nejlepším pedagogickým pracovníkům z uherskohradišťských škol a školských zařízení. Vloni se ocenění učitelů a dalších pedagogických pracovníků nekonalo kvůli epidemii koronaviru.

Slavnostní odpoledne ve velkém sále Reduty již tradičně doprovodil slovem herec a moderátor David Vacke. Celý program byl zpestřen několika kulturními vystoupeními, při kterých se představily herečky Pavlína Hejcmanová a Tereza Hrabalová, ale také žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště.

Ceny oceněným předávali členové vedení města v čele se starostou Stanislavem Blahou. „Ocenění vnímám nejen jako symbol poděkování za náročnou, přínosnou a záslužnou práci všech pedagogických pracovníků, ale letos také jako vyjádření vděku za přístup pedagogů k mimořádně ztížené situaci ve školách vlivem opatření při epidemii koronaviru. Školy patřily a stále patří mezi nejostřeji sledované instituce v zemi a musí se vyrovnávat s těžkými problémy. Zdaleka ne každý může uspět v tak náročné činnosti, jako je práce s dětmi a mládeží, a dosáhnout v ní kvalitních výsledků, zejména ve ztížených podmínkách,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.


5.JPG


Návrhy na ocenění podávají ve stanovené lhůtě zejména ředitelé, školské rady či pedagogické kolektivy škol a školských zařízení zřízených městem. Dále to mohou být členové Komise pro oblast vzdělávání Rady města Uherské Hradiště, ale i ostatní pedagogická i nepedagogická veřejnost.   

Odborná komise vybrala na základě doručených nominací celkem 21 pedagogických pracovníků. Oceněni byli jak pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště, tak i pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště a dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží.


8.JPG


Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 6 základních škol. Z mateřských škol je 10 škol sloučeno v jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská. Další 2 mateřské školy (na Větrné a v Jarošově) jsou součástí sloučených subjektů základních škol.


11.JPG


Seznam oceněných:

Výrazná pedagogická osobnost:      

1. PaedDr. Eva Horáková, učitelka 2. stupně, ZŠ Sportovní

2. Alena Jabůrková, učitelka MŠ, MŠ Svatováclavská

3. Mgr. Jiří Kopiště, učitel 1 stupně, logoped, ZŠ T.G.Masaryka

4. Mgr. Michal Kostílek, učitel 2. stupně, ZŠ Sportovní

5. Jitka Králíková, vedoucí učitelka MŠ, ZŠ a MŠ Jarošov

6. Mgr. Michaela Kročová, učitelka 1. stupně Montessori, ZŠ Za Alejí

7. Mgr. Lenka Machová, učitelka 1. stupně, ZŠ UNESCO

8. Mgr. Milan Skucius, učitel 1. stupně, ZŠ a MŠ Větrná

Vynikající začínající pedagogický pracovník:                     

1. Mgr. Petra Koudelníčková, učitelka 2. stupně, ZŠ UNESCO

2. Ing. Jarmila Kuchařová, učitelka 1. stupně, ZŠ Za Alejí

3. Lenka Slámová, učitelka MŠ, MŠ Svatováclavská

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště:                 

1. Mgr. Marcela Bartošíková, speciální pedagog SPC, ZŠ Zlín Středová

2. Mgr. Jaroslav Hodl, učitel, OA, VOŠ a JŠ

3. Mgr. Michal Kolář, učitel, Gymnázium

4. Mgr. Jana Kučerová, učitelka, OA, VOŠ a JŠ

5. RNDr. Věra Machová, učitelka, Gymnázium

6. ak. mal. Miroslav Malina, učitel, SUPŠ

7. Mgr. Jitka Mikuláštíková, učitelka, ZŠ a MŠ Šafaříkova

8. Augustin Vlk, učitel odborného výcviku, SŠPHZ

9. Ivana Zámečníková, MBA, učitelka, zástupce ředitele, ZUŠ

Dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží:              

1. Ilona Malinová, pedagog volného času, učitelka, DDM