Město upravilo ceník služeb na pohřebištích

IMG_0427.jpg Náklady na práci spojenou s hřbitovními službami a na provoz pohřebišť rostou, lidé si nově za hřbitovní služby budou muset připlatit. Město Uherské Hradiště po 13 letech upravuje ceník služeb na pohřebištích. Nový Ceník hřbitovních služeb odsouhlasila dne 10. května 2021 rada města.

K úpravě cen hřbitovních služeb, ale i k zavedení nových položek, zejména nových poplatků za služby prováděné o víkendu, sáhlo město Uherské Hradiště na základě stále se zvyšujících nákladů spojených s provozem pohřebišť.

Kupříkladu: zatímco dříve zaplatili lidé za výkop hrobu na hřbitovech v Uherském Hradišti necelé 3 tisíce korun, podle nového ceníku hřbitovních služeb dnes za tuto práci zaplatí přes 4 tisíce.

Nové položky (příplatky) se týkají například služeb v sobotu, kdy třeba nájem obřadní síně (všední den 1 800 korun) bude dražší o 900 korun bez topení a o 1 tisíc korun s topením.

K úpravám ceníku docházelo i v předešlých letech, jednalo se však spíše o drobné úpravy, případně doplnění poskytovaných služeb. K poslední komplexní úpravě ceníku za hřbitovní služby došlo v roce 2008.

„Ceník služeb na pohřebištích se neměnil 13 let. Nyní, vzhledem k neustálému růstu nákladů na provoz pohřebišť a po srovnání našich cen s pohřebišti jiných měst jsme také my byli nuceni přistoupit ke zvýšení cen za služby na pohřebištích v Uherském Hradišti. Do ceníku však přibyly také nové položky, které se týkají zvýšení nabídky služeb zejména na úseku pronájmu prostor obřadní síně a služeb pro poslední rozloučení,“ informoval místostarosta města Čestmír Bouda.  

Veřejná pohřebiště v Uherském Hradišti spravuje a údržbu provádí společnost HRATES a.s. Nový Ceník hřbitovních služeb bude v platnosti od 1. 6. 2021. 

AUDIO (pro média): 2021-05-10 Místostarosta Ing. Čestmír Bouda - nový Ceník hřbitovních služeb.mp3, soubor typu mp3, (227,53 kB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště