Nové coworkingové centrum - město uzavře Memorandum o spolupráci se Zlínským kreativním klastrem

cow.jpeg Společný postup a rozdělení rolí při založení a provozu coworkingového centra HUB 123 v Uherském Hradišti jsou hlavním předmětem memoranda, které uzavře město Uherské Hradiště se spolkem Zlínský kreativní klastr.

Návrh vytvoření coworkingového centra v Uherském Hradišti představuje první krok při tvorbě podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání založeného na kreativitě a inovacích. Založení coworkingového centra představuje způsob podpory začínajících podnikatelů, startupů a malých firem z kulturních, kreativních, ale i jiných oborů. 

Záměr spočívá v pronájmu městských prostor provozovateli, který má zkušenost s rozvojem podnikání a zároveň dokáže spolupracovat s městem i krajem. Coworkingové centrum s názvem HUB 123 vzniká v prostorách objektu na Mariánském náměstí 123, kde může poskytovat sdı́lené kancelářské prostory s technickým vybavením a zázemím, ekonomické a právní služby, doplněné řadou nadstavbových aktivit. Centrum bude fungovat na principu sdílené kanceláře, kde má každý své místo a má tak možnost pracovat na svém projektu či záměru. Tento koncept umožňuje začínajícím podnikatelům a malým firmám získat kvalitní pracovní zázemí a díky široké komunitě i cenné kontakty. Koncept centra zároveň reaguje na značný potenciál kulturních a kreativních odvětví na Uherskohradišťsku a vychází vstříc potřebám široké komunity subjektů působících v této oblasti. Tato odvětví – kulturní a kreativní průmysly  - kombinují moderní technologie, kreativitu, kulturu a podnikání. Představují rychle rostoucí odvětví, které vytváří pracovní místa a stimuluje ekonomický růst. Zvýšení nabídky pracovních míst má potenciál přispět k eliminaci odlivu mladých a kvalifikovaných obyvatel města.

Provozovatelem coworkingového centra HUB 123 bude na základě předkládaného Memoranda Zlínský kreativní klastr, z.s.- první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly. Partnerství města Uherské Hradiště a Zlínského kreativního klastru při provozu coworkingového centra na Mariánském náměstí představuje ekonomicky nejúspornější variantu účasti města, která nevyžaduje zřízení nové organizační složky či příspěvkové organizace.

Organizátoři chtějí centrum otevřít po rozvolnění epidemických opatření, konkrétně jejich záměr směřuje k měsíci červnu a letním prázdninám. Plný program centra by se pak měl rozběhnout v měsíci září. 

AUDIO: 2021-04-26 starosta Ing. Stanislav Blaha.mp3, soubor typu mp3, (1,06 MB)

Zastupitelstvo města dne 26. 4. 2021 určilo členku Rady města Uherské Hradiště Zuzanu Vandame k prosazování společných zájmů a vzájemné spolupráce na klíčových projektech dle znění memoranda a souhlasilo se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Uherské Hradiště a Zuzanou Vandame formou dohody o pracovní činnosti pro výkon práce spojené se vznikem a provozem coworkingového centra zaměřeného na rozvoj podnikání.

AUDIO: 2021-04-26 Mgr. Zuzana Vandame.mp3, soubor typu mp3, (1,21 MB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště