Město vymění povrch na dalších parkovacích plochách ve Štěpnicích

IMG_20180918_155211.jpg V první polovině roku 2021 byla dokončena I. etapa rekonstrukce dvou parkovišť na sídlišti Štěpnice, při které došlo k výměně původních nepropustných povrchů za propustné. Nyní se město chystá vyměnit povrch dalších parkovacích ploch na sídlišti, konkrétně dvou zpevněných ploch podél ulice Štěpnická a dvou účelových komunikací před bytovými domy č.p. 1051-1055 a č.p. 1064 až 1067.

Také zde půjde o výměnu nepropustných ploch za propustné. Budou odstraněny veškeré stávající vrstvy ploch a vytvořeny budou plochy nové, z propustných materiálů pro zadržování dešťové vody v daném místě. Při akci za celkem 18,6 milionu korun bude v dotčené lokalitě také vyměněno veřejné osvětlení.

„Tyto parkovací plochy budeme opravovat stejnou technologií, jako ty předchozí. Protože se jedná o poměrně náročnou stavbu, je předpokládaný termín dokončení na konci července příštího roku,“ upřesnil místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

Práce budou započaty na začátku listopadu. V první etapě bude vybudováno 9 nových podélných stání přiléhajících k ulici Štěpnická. Práce na parkovacích plochách a účelových komunikacích budou započaty dle klimatických podmínek v dalších etapách na jaře roku 2022 a budou trvat do konce července.

„O začátku etap na jaře 2022 budou občané informováni v dostatečném předstihu. Předpokládáme, že práce budou postupně probíhat vždy na jedné účelové komunikaci a jedné parkovací ploše. Po jejich dokončení na nich bude spuštěn provoz a práce se přesunou dále na druhou účelovou komunikaci a druhou parkovací plochu. To vše proto, aby se co možná nejvíce eliminoval počet dočasně nedostupných parkovacích míst,“ konkretizoval místostarosta Zatloukal.

Na ploše blíž k domovu důchodců (parcela u domu 544/108) je plánováno 24 parkovacích míst, na ploše blíže ke kotelně (parcela u domu 544/121) jich bude 36, podél cesty pak 9. V dotčené lokalitě bude ve výsledku parkovat přibližně stejně aut jako nyní.

V posledních 2 letech byla ve Štěpnicích dokončena rozsáhlá investiční akce Parkování Štěpnice, při které vzniklo 188 parkovacích míst, a to vybudováním nových míst nebo rozšířením těch původních. Koncepční a projektová příprava na zlepšení situace v oblasti parkování probíhá ale také u sídlišť Východ a Jarošov – Louky. Ta sice již na počátku století prodělala proces regenerace s navýšením počtu parkovacích míst, dnes však jejich kapacita již nedostačuje. V pohybu je rovněž problematika sídliště Mojmír a Stará Tenice. Obnova či výstavba parkovacích míst je součástí takřka každé větší investiční akce, v uplynulých letech se rekonstruovaných i nových parkovacích ploch dočkali obyvatelé náměstí Republiky, sídliště Malinovského, 28. října, Na Rybníku či Pod Svahy.

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště

Audio pro novináře:

2021-10-22-místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal - Propustné plochy pro parkování Štěpnice .mp3