Město vymění povrch u dvou parkovišť ve Štěpnicích tak, aby propouštěl vodu

IMG_20200924_130451.jpg Dvě kapacitní parkoviště na sídlišti Štěpnice se změní, nepropustný povrch parkovacích ploch v ulicích Zahradní a Štěpnická přebuduje město na propustný, čímž se vytvoří podmínky k zadržování vody v daném místě.

Ke zlepšení podmínek pro zadržení vody v krajině připravuje uherskohradišťská radnice několik projektů.  Jedním z nich je technické opatření na dvou velkých parkovištích o celkové ploše 2500 m2 ve Štěpnicích, kterým lze zadržet srážkovou vodu v místě jejího spadu a zabránit povrchovému odtoku do kanalizace. Akce bude stát 8,6 milionu korun, přičemž 85% z celkových nákladů pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Na ploše v ulici Zahradní je navrženo 45 parkovacích míst, u plochy na ulici Štěpnická (vedle Masára) je navrženo 56 míst. Stávající nelegální místa nebudou z prostorových poměrů legalizována. Nově zrekonstruované plochy s jasně vymezenými parkovacími místy umožní bezpečnější parkování vozidel a optimální využití zpevněné plochy ve veřejném prostoru. Vloni byla ve Štěpnicích dokončena rozsáhlá investiční akce Parkování Štěpnice, při které vzniklo 188 parkovacích míst, a to vybudováním nových míst nebo rozšířením těch původních.

„Práce na plochách se budou provádět postupně. Až po kompletním dokončení jedné se začne pracovat na druhé. Je to z toho důvodu, aby nebylo dočasně nedostupné velké množství parkovacích míst. Pokud budou příznivé klimatické podmínky, chtěli bychom jednu plochu zrealizovat ještě do zimního období a v jarním období příštího roku druhou," uvedl místostarosta města Jaroslav Zatloukal.  Konec prací je naplánovaný nejpozději do konce června 2021.

Plánovaná opatření k zadržování vody jsou situována také  mimo centrum města. Na území katastru Mařatic na městské parcele vinoucí se od ulice Konečná na sídlišti Východ až k hranici katastrálního území Vésky bude v letošním podzimním období realizován interakční prvek v podobě zatravněného pásu doplněného stromovým a keřovým patrem. Délka této parcely, na níž budou výsadby realizovány, je téměř 800 m. Další opatření obdobného charakteru připravuje město ve svažitém zemědělsky využívaném území jižně od Jarošova, nad spojnicí koncových částí ulic V Trpínkách a Před Branou.

-JP-