Město využije nabídku obecně prospěšných prací

20170428_085204.jpg Město Uherské Hradiště bude spolupracovat s Probační a mediační službou Uherské Hradiště při zaměstnávání odsouzených k obecně prospěšným pracím. Ty jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem v České republice.

"K veřejně prospěšným pracím a veřejné službě, které jsou u nás běžnou věcí a uplatňují se u nich dlouhodobě nezaměstnané osoby tak přibudou ještě další pracovní síly. Nemáme obavu, že bychom je nevyužili. V centru města například redukujeme strojní údržbu a proto je dobrá každá ruka," nechal se slyšet starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Odsouzenému je nabídnuta možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané obecně prospěšné práce přinášejí prospěch jak společnosti, tak odsouzenému. Nelze také pominout nesporný finanční přínos této alternativy, která nezatěžuje stát vysokými náklady a přinášejí státu prospěch ve formě zdarma vykonané práce.

Odsouzení pracují zadarmo. Při nespokojenosti města s konkrétním pracovníkem je možno dohodu okamžitě ukončit. V případě, že odsouzený způsobí škodu na majetku města Uherské Hradiště, nebo třetí osoby, odpovídá za škodu podle obecně platných předpisů dle občanského zákoníku. Městský úřad Uherské Hradiště bude na žádost Probační a mediační služby hlásit počet odpracovaných hodin.

"Kolik takových pracovníků budeme mít zatím nelze odhadnout, to záleží na tom, jak pracují soudy a kolik lidí si o tuto práci u nás zažádá, ale určitě této možnosti využijeme," uzavřel starosta.   

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz