Město začalo odvážet nepojízdná auta ze svých komunikací

IMG_5368.JPG Město Uherské Hradiště se podobně jako mnohá další města v České republice dlouhodobě potýká s problémem odstraňování autovraků a jiných nepojízdných vozidel. Nyní město zahájilo spolupráci s firmou, která se postará o odtah a uskladnění nepojízdných vozidel z městských komunikací. S odtahem prvních 4 vozidel začalo město v pátek 4. září.

„Letos 30. dubna nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, která městu v této oblasti částečně rozvázala ruce. Rozšířil se nám tak prostor pro řešení dlouhodobě odstavených vozidel i bez doposud striktně specifikovaných známek autovraku,“ informoval starosta města Stanislav Blaha. Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích tedy mimo jiné umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak 6 měsíců ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci.

V případě zjištění takto odstaveného vozidla město zasílá (případně také zveřejňuje) provozovateli vozidla výzvu k odstranění nebo zprovoznění vozidla do dvou měsíců od doručení (zveřejnění).

„Po marném uplynutí této výzvy jsme oprávněni vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě, kde si jej má provozovatel vozidla na výzvu vlastníka pozemní komunikace možnost vyzvednout ve lhůtě 3 měsíců,“ přiblížil místostarosta Jaroslav Zatloukal. Když si provozovatel vozidlo nevyzvedne, musí silniční správní úřad rozhodnout o jeho prodeji ve veřejné dražbě. Pokud by vozidlo nebylo prodáno, má vlastník pozemní komunikace možnost vozidlo předat k likvidaci. 

Přestože zákon o pozemních komunikacích přímo nedefinuje způsob odstranění ani vhodné místo pro odstavení vozidla, má se dle právních výkladů za to, že vozidlo musí být odstraněno šetrně, nesmí být při odtahu poškozeno a musí být odstaveno na takovém místě, aby bylo minimalizováno riziko vzniku škod na vozidle například vandalismem. 

„Abychom předešli případným komplikacím a řešení škod na vozidlech při odtahu a umístění mimo pozemní komunikaci, oslovili jsme místní firmu B-CARS.cz, která se specializuje na odtah vozidel. Firma je vybavena odtahovými vozidly z mechanickou rukou s popruhy a disponuje volnou kapacitou zpevněných ploch přímo v uzavřeném areálu, navíc tyto plochy jsou pod kamerovým dohledem,“ popsal starosta Blaha.


IMG_5366.JPG


Maximální náklady na jedno vozidlo odstraněné z pozemní komunikace za odtah a uskladnění by se mohly vyšplhat až na 7 700 korun. Veškeré náklady na odtah a uskladnění bude povinen uhradit provozovatel vozidla.

Občané mohou na autovraky v ulicích města upozornit také skrze aplikaci Zlepši své město, která je umístěna na webových stránkách města www.mesto-uh.cz.

Aktuálně je na území města v řešení asi 15 dlouhodobě odstavených vozidel, o odtahu bylo již rozhodnuto u 4 z nich. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz